Kritika na poslancov, problémy so psíčkarmi a „večné“ parkovanie

10. November 2017 · Autor: admin 

Poviem pravdu, prišiel som neskôr na zasadnutie Výboru mestskej časti Západ, Sobôtka, Kľačany ako jediný prítomný poslanec mestského zastupiteľstva a z úst členov výboru som si musel vypočuť pomerne ostrú kritiku na našu prácu- volených komunálnych politikov. „Nuž čo, určite si to zaslúžime,“ ja osobne určite, nakoľko som sa už takmer polroka nezúčastnil ani jedného zasadnutia VMČ…

Moje rodinné dôvody však zrejme členovia prijali s pochopením, avšak oheň kritiky (aj oprávnenej) dlho podkladal najmä jeden z nových členov a zároveň zamestnanec TSM. Ten najviac upozorňoval na údajnú liknavosť polície pri nedostatkoch na sídlisku. Totiž, mnohé problémy najväčšieho rimavskosobotského sídliska sa už roky vlečú bez nejakej perspektívy riešenia. Jedným z takýchto „večných“ problémov sú nedisciplinovaní psíčkari. Viacerí z nich nedodržiavajú nariadenia mesta o venčení štvornohých miláčikov, psy púšťajú aj na detské ihriská  a neodstraňujú z takýchto plôch exkrementy.  A to vo viacerých prípadoch, aj napriek blízkosti oranžových odpadových kúp. „No, ľudia sú rôzni, a ani námatkové obhliadky či týždeň kontroly psíčkarov nepomáhajú (aký bol v júni),“ uvádzam ako dostatočnú ilustráciu, že MsP koná. Lenže, majitelia (a najmä tí s neevidovanými psami) sú prefíkanejší a chodia venčiť v čase, keď policajti už odišli i ešte neprišli druhýkrát. Áno, na viacerých častiach mesta hliadky konajú previerky psíčkarov aj dvakrát denne. Znova ilustrujem prácu MsP aj z ostatnej kontroly (viď: Týždeň kontroly psov ), keď nachádzame vždy len poriadnych ľudí, pokým tí neporiadni sa schovávajú vo vchode a čakajú na odchod kontroly…

A tak v tejto časti obraciam aj ja ostrie kritiky voči samotným občanom. Mnohí  z nich tolerujú neporiadnikov a neohlasujú ich, a tak na ich benevolentnosť doplácajú naše deti na „zahumusených“ pieskoviskách či ihriskách ! Dodávam, že: „Akékoľvek  prísne nariadenie nevychová pri súčasnej sankcii 33 Eur neporiadnych a zákon nerešpektujúcich ľudí. Nič nerobíme roky, len riešime psíčkarov, ale nestačí len kritizovať, keď samotní občania kašľú na upozornenie nedisciplinovaných porušovateľov!“  Tu však viacerí tvrdia, že MsP už tiež akoby rezignovala na riešenie na základe telefonického oznámenia, keďže (pripúšťajú to aj kritici) aj niekoľkokrát denne ich volajú k tomu istému človeku (či k tým istým porušovateľom)! A tak sa výbor zhoduje v dvoch veciach: 1. Je potrebné naďalej vykonávať týždne kontroly držby a chovu psov 2. Bude potrebné zvýšiť sankcie či postihy pre nenapraviteľných porušovateľov verejného poriadku.Keďže niektorí, iba na dobré slovo, nepočúvajú…

Parkovanie motorových na sídlisku, napriek vybudovaniu vyše 100 nových či ďalších vyše 100 obnovených parkovacích miest (na Novomeského II, Clementisa, L.Svobodu, Por.Ušiaka) je stále narastajúcim dôvodom na nespokojnosť mnohých majiteľov jediného vozidla či vodičov návštevníkov. Ani niet divu! Veď výstavba či obnova pôvodných parkovísk je oneskorená minimálne od roku 2011. Vtedy mnou vedená odborná komisia predložila návrh 3-etapového rozšírenia parkovacích kapacít sídliska. Do dnešného dňa je tento návrh zrealizovaný iba v prvých dvoch etapách. Aj to druhá, je nedokončená (v prvom monobloku kvôli odporu časti obyvateľov) či nerealizovaná (na náprotivnej strane cesty L.Svobodu- kvôli nezáujmu, či strachu o príliš vzdialené a neosvetlené parkoviská). Tretia etapa sa zatiaľ nikde ani nespomenula  a tou je možnosť výstavby nových parkovacích možností – parkoviská, resp. podzemné či nadzemné garáže na Rimavskej ulici prípadne aj na plochách z oboch strán pri zimnom štadióne. Možno už len v ďalšom volebnom období pochopí nový primátor nutnosť aj tohto riešenia…

Pri téme parkovania však zaznieva aj výčitka na adresu majiteľov 2-3 či firemných vozidiel na parkoviskách. Prichádzajú aj návrhy na obdobné riešenie ako je to v niektorých častiach Bratislavy- tam za každé ďalšie vozidlo na parkovisku platia vyššie poplatky. Alebo je tu aj návrh, aby si každý odkúpil jedno parkovacie miesto na ulici, kde býva. V tejto futuristickej časti však predsa len členovia výboru navrhli aj realizovateľné nakreslenie čiar na existujúcich parkoviskách- najmä na druhej najužšej ulici- na Rybárskej. Tam žiadajú aj o vykreslenie šikmého státia po oboch stranách ulice!Tu viacerí členovia upozorňujú aj na prepadnutú časť parkoviska  v dĺžke cca 20 m od obchodu  do jednosmerky.

V záverečnej časti viacerí naznačovali svoju nespokojnosť s rozkopaním sídliska počas letných a jesenných mesiacov. Členovia by zároveň privítali úpravu trávnatých plôch do pôvodného stavu na miestach súčasných výkopov. Tie, ako je známe, sa vyskytujú na mnohých miestach sídliska kvôli umiestňovaniu optických káblov jednou veľkou nadnárodnou mobilnou spoločnosťou. Výbor sa zhodol na tom, že upozornia mesto na to, aby v jarných mesiacoch dozrelo na obnovenie trávnatých plôch.

Autor: Viliam Vaš, člen výboru

 

Publikované 10. 11. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.