Interpelácie: Biologický odpad, tomašovský cintorín a rozhlas

9. November 2017 · Autor: admin 

Medzi septembrovými interpeláciami poslancov Mestského zastupiteľstva  v Rimavskej Sobote sa vyskytli aj „biologické“ problémy. Jeden predložila poslankyňa Eva Bornayová ohľadne nekontrolovanej  skládky odpadu a druhú interpeláciu predložil poslanec Jozef Tóth ohľadne neporiadku na tomašovskom cintoríne.

V prvej interpelácii poslankyňa E.Bornayová naznačila, že v našom meste je  skládka biologického odpadu neudržiavaná  a nekontrolovaná.

Riaditeľ TSM Tibor Barto odpovedal svojim typickým vecným spôsobom: „Technické služby skládku (pozn.- ku dňu odpovede 17.októbra 2017) vyčistili, iný ako biologický odpad  bol odstránený a vstupná brána sa zamyká.“

V druhej poslanec J.Tóth upozorňuje na problém  v Tomašovej, kde občania požadujú vykosenie , vyčistenie a dodanie kontajnera do cintorína. Takisto upozorňujú na problémy s mestským rozhlasom v tejto mestskej časti. Zároveň požadoval ďalšie úlohy od TSM, ktoré však bude musieť adresovať na MsÚ- kvôli chýbajúcim kompetenciám TSM  v tých oblastiach.

Odpovedá znova riaditeľ svojim strohým štýlom: „TSM zabezpečili požiadavky obyvateľov m.č. Tomašová(v cintoríne). Ozvučenie sa zabezpečuje prenosným zariadením, ktoré má vo vlastníctve mestský úrad. Ďalšie úlohy sú  v kompetencii mestského úradu.“

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 9. 11. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.