Interpelácia: Staré potrubia na Západe

8. November 2017 · Autor: admin 

Ešte v septembri, na zasadaní Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, podal poslanec Viliam Vaš interpeláciu v súvislosti s neodstránenými potrubiami na najväčšom mestskom sídlisku Západ. Poznatky občanov o nebezpečných hrách detí na starých potrubiach, zástupca občanov tlmočil i vedeniu mesta.

 

Na interpeláciu odpovedá primátor mesta,  v zastúpení viceprimátorom Ladislavom Rigóom:

„Dňa 18.10.2017 bola  vykonaná obhliadka pracovníkmi oddelenia životného prostredia a referátu dopravu MsÚ na ulici J.Bodona a neboli zistené závady ponechaných materiálov po opravách vodovodných potrubí. Na sídlisku však prebiehajú práce na pokládke optických káblov spoločnosti Slovak Telekom, ktorá je povinná po skončení prác plochy zelene viesť do pôvodného stavu“

Ďakujem (aj v mene občanov sídliska) za  „promptnú“  odpoveď. Veď len porovnajme dátum prednesenia interpelácie (19.septembra) a napísania odpovede (18.októbra).  Dátum dodania odpovede poslancovi do poslaneckej schránky už nebudem zisťovať, ale jedno je isté, že do konania nasledovného zasadania MsZ (24.októbra)- kedy by som sa mohol aj vyjadriť k odpovedi- žiadna listina v schránke nesvietila! K nej som sa dostal až deň po zasadaní MsZ…

Takže ešte k potrubiam: Letné opravy poškodených vodovodov už boli dávno pre konaním akejkoľvek obhliadky ukončené a spoločnosť, ktorá ich vykonávala, do konca septembra (zrejme po sledovaní môjho septembrového vystúpenia) potrubia odstránila. Za čo jej patrí vďaka!

S dôvetkom, že problémom rozkopaných priestranstiev, či chodníkov na sídlisku sa zaoberalo aj októbrové zasadanie Výboru mestskej časti Západ, Sobôtka, Kľačany (26.10.2017), o čom ešte bude určite reč…

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 8. 11. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.