Dni európskeho kultúrneho dedičstva

11. Október 2017 · Autor: admin 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote si aj tento rok pripomenulo “Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)” zaujímavými podujatiami. Pre návštevníkov sme pripravili novú výstavu pod názvom “Naj… zo zbierok Gemersko-malohontského múzea”, ktorá je venovaná 135. výročiu založenia múzea. Výstavu sme sprístupnili slávnostnou vernisážou. Dôstojnú atmosféru dotvorilo vystúpenie harfistky symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Adriany Antalovej.

V rámci “Svetového dňa cestovného ruchu (SDCR)” sme umožnili návštevníkom podrobnejší výklad k vybraným výstavám v podobe komentovaných prehliadok. Naším zámerom bolo podrobnejšie priblížiť hlavne novú výstavu a k nej sme pripojili ešte jednu z aktuálnych výstav pod názvom “Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov”. Prehliadka zahŕňala aj premietanie dokumentárneho videofilmu „Ártatlan bűnösök. Gömöriek a szovjet lágerekben /Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch/“, ktorý tému výstavy vhodne dopĺňa.

DEKD sme si pripomenuli aj v rámci aktivity “Predmet mesiaca”, kedy v mesačných intervaloch vyberáme zo zbierok múzea zaujímavosti (predmety, knihy, dokumenty a i.), a takto dopĺňame pestrosť stálej expozície múzea. V septembri sme nevyberali predmet zo zbierok múzea, pretože sme chceli verejnosti priblížiť významnú osobnosť, vo veľkej miere spojenú s mestom Rimavská Sobota. Takou bezpochyby je sestra Zdenka Schelingová, slovenská rehoľníčka z rádu Milosrdných sestier Svätého kríža a obeť prenasledovania katolíckej cirkvi v Československu. Po dohode s rímsko-katolíckym farským úradom v Rimavskej Sobote sme pre tento účel zapožičali relikviu blahoslavenej sestry Zdenky, jedinej slovenskej ženy, ktorá bola v roku 2003 vyhlásená za blahoslavenú. Po odsúdení v júni 1952 bola prevezená do väznice v Rimavskej Sobote, tu bola väznená do apríla 1953. S Rimavskou Sobotou sestru Zdenku spája aj fakt, že tu v súčasnosti žije jej priama príbuzná. K tejto téme sme pripravili vyučovacie hodiny pre II. stupeň základných škôl, ktoré doplnili učivo náboženskej výchovy.

Gemersko-malohontské múzeum bolo v čase trvania DEKD návštevníkom k dispozícii nielen v pracovných dňoch, ale aj cez víkendy. Verejnosť si mohla počas celého mesiaca pozrieť tak stálu expozíciu (zameranú na prírodu a spoločnosť regiónu Gemer-Malohont), ako aj všetky aktuálne výstavy: “Neznáme farby svetových osobností” (do 8. septembra 2017), “Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa.” a vyššie spomenutú výstavu “Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov”, či najnovšiu “Naj… zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu založenia múzea”.

Počas DEKD sme zaznamenali výrazne vyššiu návštevnosť ako zvyčajne. V septembri brány múzea navštívilo spolu 1 518 návštevníkov. Z toho návštevnosť výstavy “Naj….zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu založenia múzea” – 267 návštevníkov, na podujatí “Svetový deň cestovného ruchu” sa zúčastnilo spolu 167 návštevníkov a netradičný predmet mesiaca si v septembri pozrelo spolu 385 návštevníkov (z toho 20 účastníkov boli žiaci základných škôl na dvoch vyučovacích hodinách náboženskej výchovy).

Pozoruhodná je aj návštevnosť zo zahraničia, v mesiaci september to bolo spolu 478 návštevníkov. Z toho si výstavu “Naj… zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu založenia múzea”  prezrelo 50 zahraničných návštevníkov, na podujatí SDCR sme zaznamenali 49 návštevníkov zo zahraničia a predmet mesiaca si v septembri pozrelo spolu 187 zahraničných návštevníkov.

DEKD v Gemersko-malohontskom múzeu hodnotíme výraznou mierou spokojnosti. Prispela k tomu pestrosť programovej ponuky múzea, čo sa odrazilo v uvedenej vysokej návštevnosti v čase od 1. do 30. septembra 2017. Potešujúca bola správa o získaní Výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 v kategórii Akvizícia za získanie rozsiahlej zbierky potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej, ktorej odovzdávanie sa uskutočnilo 7. septembra 2017 počas otváracie ceremoniálu DEKD.

DEKD sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou. Tradične sa konajú v mesiaci september. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch a zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu a rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Slovensko sa pripojilo k organizátorom DEKD v roku 1993 a odvtedy sa každoročne konajú otváracie ceremónie v niektorom historickom meste a každý ročník je zameraný na špecifickú tému. Tento rok bola hosťujúcim mestom Trnava a téma bola „Pamiatky a príroda: krajina možností“.

Autor: PhDr. Elena Lindisová, kultúrno-výchovná referentka GMM

 

 

Publikované 11. 10. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.