Úvaha: Keď sa pravda umlčí

10. Október 2017 · Autor: admin 

Začalo to rokom 1908, keď sa zakladala obec Bakta, ktorá v dnešnej dobe patrí pod mesto Rimavská Sobota. Bakta bola v tých časoch pustatinou a miestny advokát mesta Rimavská Sobota ju mal za úlohu predať.

Skúpili ju rodiny z Hevešskej a Boršodskej župy z Maďarska. Kúpna cena tejto pustatiny bola 410 000 korún, čo v tej dobe nebolo nízke, a tak si rodiny vybrali tzv. úver na dobu 50 rokov z banky, sídliacej v Egri-v Maďarsku. Nakoľko to boli ľudia z roľníckych rodín, pracovali na poliach a svojpomocne si začali budovať tzv. Pustatinu, či už vystavbou svojich domov alebo budovy pre spoločné podujatia, a taktiež svojho kostolíka.

To som len chcela pripomenúť na úvod. Podstata tejto uvahy je, že patrím medzi potomkov, ktorí  túto pustatinu zakladali. Tieto pozemky sa dedili z generácie na generáciu, síce keď prišla doba tzv. totality, tak obec Bakta prešla akože do rúk štátu, ktorý ju začal spravovať…a po tzv. nežnej revolúcii sa Bakta vrátila späť k svojim vlastníkom. A tu je klinec úrazu…vrátila sa späť k svojim vlastníkom….tu ako keby zastal čas …tu sa mesto dištancovalo od tejto obce, napriek tomu, že ľudia tu žijuci prispievajú do rozpočtu mesta, ale to je na inú diskusiu….

Umlčanie pravdy, ako som nazvala svoju úvahu, sa začalo tým, že som vedenie mesta oslovila, aby sa v tejto časti konečne pohol čas a začali riešiť vlastnícke práva dotknutej obce, aby ako hlavný ťah na Košice vyzeral k svetu, keď sme už tak vyspelá republika.

No, a vtedy začali problémy, ktoré sa nakoniec vyriešili tak, že Výbor mestskej časti Bakta ma doslovne vyhnal z vlastného, lebo si ma tu nepraje na aktivačných prácach, zrejme som tým mala byť potrestaná a zároveň umlčaná, a aby som nevidela do ďalších aktivít VMČ a mesta, pretože im táto 27-ročná situacia vyhovuje…

Len sa pýtam, je podľa Vás spravodlivé, že na súkromných pozemkoch si každý robí, čo chce?…a vedenie mesta pred týmto zatvára oči?….a keď vyjde pravda na povrch, tak Vás so svojimi praktikami umlčia?…

Autor: Renáta Puhlová

 

Publikované 10. 10. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.