Opäť po rokoch v školských laviciach

12. Október 2017 · Autor: admin 

Nielen ako novinárka, ale aj ako kandidátka na župnú poslankyňu som navštívila jednu zo stredných škôl, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. V Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote som s riaditeľom PaedDr. Jaroslavom Bagačkom hovorila o ich plánoch, očakávaniach od novej ministersky školstva, od nového župana a poslancov.

Podľa mňa školstvo netreba podceňovať, pretože pre každého z nás je dôležitá výchova a vzdelávanie. Roky však školstvo zápasí s mnohými problémami, vrátane ohodnotenia pedagógov i nepedagogických pracovníkov. Ani postavenie učiteľa nie je v súčasnosti také, ako by malo byť. Prílišná liberalizácia zrejme priniesla aj to, že mnohí pred touto profesiou nemajú rešpekt.

Myslím si, že školstvo v kraji by malo reflektovať na potreby trhu práce. Aby školy vzdelávali a vychovávali mladých ľudí, ktorí sa vedia uplatniť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je však potrebné neustále monitorovať situáciu na trhu práce, spolupracovať so zamestnávateľmi,úradmi práce a podľa potrieb prispôsobiť aj študijné odbory. Dôležité je aj materiálno-technické vybavenie škôl, ktoré by prispelo k modernej výučbe. V tom môžu pomôcť aj projekty EÚ. Lenže problémom v tomto volebnom období bola blokácia niektorých projektov, ktorých žiadateľom bol samosprávny kraj, na čo v konečnom dôsledku doplatili niektoré školské zariadenia. Myslím si, že nový župan i zastupiteľstvo by mali v budúcnosti na tomto výrazne popracovať !

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 12. 10. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.