V SOŠ obchodu a služieb plánujú nové odbory

9. Október 2017 · Autor: admin 

Pred vyše mesiacom sa skončili dvojmesačné prádzniny a otvorili brány škôl. Nebolo tomu inak ani na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Podľa slov riaditeľa školy Jaroslava Bagačku, je počet žiakov približne na rovnakej úrovni ako v minulom školstvom roku.

„Máme okolo 510 žiakov a 21 tried. Odbory sú podobné, len v prvom ročníku sme neotvorili odbor murár, ani hygienu potravín. Na druhej strane, odbor kaderník sme otvorili po roku. Chceli by sme oživiť ponuku pre študentov novými odbormi: inštalatér, kozmetik-vizážista, výživa a šport. Dúfam, že sa nám ich podarí zaradiť do siete,“ vyjadril sa J. Bagačka.  Dodal, že najväčší záujem je o gastronomické odbory. Ich absolventi, vrátne kuchárov a čašníkov, sa vedia dobre uplatniť na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Menší záujem zo strany žiakov je o stavebné odbory, i keď sú pre trh práce potrebné.

Na otázku, čo očakávajú od novej ministerky školstva, J. Bagačka odpovedal: „Hlavne zmysluplnú koncepciu a jej realizáciu. Rázne zmeny, napr. zvýšenie platov pedagógov  aj nepedagogických zamestnancov. Zmena by mala nastať aj v postavení pedagógov ako takých, aby boli v rebríčku oveľa vyššie ako sú. V súčasnosti totiž voči školstvu nie je nejaký rešpekt. Malo by sa pritvrdiť aj prijímacie konanie na maturitné odbory, že bude tak náročné, že ho zvládne iba časť žiakov a vytvorí sa tlak na prípravu na stredoškolské štúdium na druhom stupni základnej školy. Realita je, že sa prakticky každý žiak dostane tam, kde chce. Ukazuje sa síce ako dobrá, liberálna, ale zároveň málo motivujúca a degradujúca postavenie pedagóga.“

Zriaďovateľom SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote je Banskobystrický samosprávny kraj. Onedlho, 4. novembra, prebehnú župné voľby. Občania rozhodnú o županovi i novom zložení zastupiteľstva. Preto sa naša ďalšia otázka týkala očakávaní od nového župana a zastupiteľstva.

„Od nového župana a zastupiteľstva očakávame lepšiu vzájomnú komunikáciu a s tým súvisiace efektívnejšie a rýchlejšie riešenie niektorých situácií, ako aj pokračovanie v pozitívnych tendenciách,“ skonštatoval J. Bagačka. Zároveň poznamenal, že v tomto volebnom období bola slabšia komunikácia medzi zastupiteľstvom a Úradom BBSK, ale dobrá spolupráca s Oddelením školstva a kultúry. Ocenil, že poslanci i župan podporovali najmä odborné školy. Župa prispela aj na rekonštrukciu zariadenia Čierny orol. Nepodarila sa však rekonštrukcia telocvične z dôvodu zablokovania niektorých projektov, ktorých žiadateľom je samosprávny kraj.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 6. 10. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.