Michal Sýkora: Voľby do VÚC sú dôležité. Samosprávy ich zodpovedne pripravujú

5. Október 2017 · Autor: admin 

Mestá a obce organizačne aj technicky pripravujú blížiace sa voľby do orgánov samosprávnych krajov. Pri svojich úlohách postupujú podľa vládneho harmonogramu a legislatívnych úloh tak, aby boli sprevádzané profesionalitou a bezproblémovosťou.

Starostov aj samotných obcí sa týka niekoľko úloh, ktoré začínajú plynúť schválením harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb vládou SR a končia úlohami, ktoré je potrebné zrealizovať bezprostredne po ukončení činnosti okrskových volebných komisií. Aj mesiac pred krajskými voľbami má starosta i obec niekoľko dôležitých úloh. Starosta obce musí najneskôr do 6. októbra vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie a do 10. októbra musí zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie.

Obec je do 10. októbra povinná doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti a tiež uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a zoznam kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja spôsobom v mieste obvyklým. Obce sú tiež povinné v priebehu tohto mesiaca zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na elektronické spracovanie zápisníc okrskových volebných komisií a zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií.

Predseda združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora na margo blížiacich sa krajských volieb zdôrazňuje: „Mestá a obce organizačne a technicky zabezpečujú všetky typy volieb a celoštátnych referend. Preto očakávam, že naše doterajšie skúsenosti prispejú k bezproblémovému a dôstojnému hlasovaniu voličov.“

Predseda ZMOS zároveň konštatuje: „Osobne sa budem tešiť čo najvyššej volebnej účasti, nakoľko samosprávne kraje majú dôležité kompetencie či už v sociálnej sfére a zdravotníctve, ale aj v oblasti stredného školstva, kultúry, v správe ciest a v regionálnom rozvoji. Zúčastniť sa hlasovania a vybrať si svojich zástupcov je prvý krok k tomu, aby sa úspešne darilo.“

Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov

 

Publikované 5. 10. 2016

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.