Opäť je tu jesenné upratovanie

3. Október 2017 · Autor: admin 

Od 28. septembra do 2. novembra bude v meste Rimavská Sobota prebiehať jesenné upratovanie, ktoré každý rok organizuje samospráva. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční  v sobotu, 14.októbra. Prinášame vám harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE:

28.09. – 05.10.2017
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Nám. Š.M.Daxnera – parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

05.10.–12.10.2017
Ul. K.Mikszátha – parkovisko
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

12.10. –19.10.2017
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

19.10. –26.10.2017
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová – pri bytovkách

26.10. – 02.11.2017
Ul. Dobšinského
Vinica – autobusová zastávka – vrch

Pripomíname, že do veľkoobjemového kontajnera nepatrí stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Zdroj: MsÚ Rimavská Sobota

 

 

Publikované 3. 10. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.