Seminár pre zamestnávateľov z radov obcí, miest a tretieho sektora

4. Október 2017 · Autor: admin 

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov z radov obcí, miest a tretieho sektora na tému: Odstráňme chyby vstupných údajov a elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou nám bude pomáhať.

 

Termín:
24.októbra 2017
(v utorok), so začiatkom o 9.00 hod.
Prezentácia účastníkov od 8.30 hod.

Miesto:
Sociálna poisťovňa, pobočka
K.Mikszátha č. 6
Rimavská Sobota
zasadacia miestnosť 4. poschodie

Program:

  • Elektronický evidenčný  list dôchodkového poistenia – platnosť, fungovanie skúsennosti
  • Najčastejšie chyby registrácie a vykazovania zamestnancov zo strany zamestnávateľov
  • Aktuálne problémy pri aplikácii zákonníka práce súvisiace s výkonom sociálneho poistenia

Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí môžete zaslať e-mailom na adresu eva.pikulova@socpoist.sk (za elektronický evidenčný list DP) alebo  kristina.majanova@socpoist.sk ( za register poistencov a mesačné výkazy poistného) do 20.10. 2017.

Upozornenie:

  • svoju účasť nahláste e-mailom na adresu rimavskasobota@socpoist.sk do 20.10. 2017
  • do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu, a telefonický kontakt
  • seminár je bezplatný
  • kapacita: 60 miest

Lektori:
Zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Publikované 4. 10. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.