Bez vašej podpory to nepôjde

9. Október 2017 · Autor: admin 

Cesty druhej a tretej triedy v dezolátnom stave, zefektívnenie školstva, aby bola výučba zameraná na potreby pracovného trhu, regionálny rozvoj, skvalitnenie odbornej starostlivosti v oblasti zdravotníctva, rozšírenie siete domovov seniorov a hospicov, ako aj zefektívnenie frekvencie dopravných spojov na niektorých úsekoch, pretože mnohí nepracujú v mieste svojho bydliska ale cestujú za prácou.

To všetko treba zlepšiť v našom kraji a ešte aj množstvo iných vecí. Lepšie podmienky si zaslúžia aj kultúrne ustanovizne.  Treba sa pozrieť aj na činnosť samotného Úradu BBSK, aby sa tam neprijímali ľudia na základe rodinkárstva, ale odborníci, a aby sa transparentne hospodárilo s verejnými financiami – teda s peniazmi nás všetkých, daňových poplatníkov.

A samozrejme, že v našom regióne je dôležitá aj otázka dlhodobej vysokej miery nezamestnanosti. Pretože, ak tu nebude zmysluplná práca, nebude sa dariť ani obchodníkom,  mladí ľudia budú odchádzať inde, čím sa bude zvyšovať počet dôchodcov a obávam sa, že aj neprispôsobivých občanov, ktorí nikdy nepracovali, a ani nemienia pracovať.

V tomto smere by mohli napomôcť aj projekty EÚ a budúci župan by mal úzko spolupracovať s vládou, aby sem nasmerovala investorov a zlepšila podnikateľské prostredie domácim podnikateľom. Veď vysoké dane a odvody sú pre niektorých naozaj likvidačné. Napomôcť k zníženiu nezamestnanosti by mohol aj rozvoj poľnohospodárstva a cestovného ruchu, veď náš kraj ponúka množstvo atrakcií, vrátane hradov, zámkov, či termálnych vôd.

Keby som sa stala poslankyňou BBSK, to všetko by som sa snažila presadzovať. Ale bez vašej podpory to nepôjde.  Preto by ste si mali dobre rozmyslieť, keď pôjdete 4. novembra k volebným urnám, komu dáte svoj hlas- prospechárom, biznismenom, diletantom alebo ľuďom, ktorí majú skúsenosti a vyznajú sa vo veciach verejných…

Autor: Marta Kanalová, kandidátka na poslankyňu BBSK

 

Publikované 9. 10. 2017

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.