Slávnosť pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného Námestia M. Tompu

21. September 2017 · Autor: admin 

Ako je známe, nedávno bola ukončená rekonštrukcia Námestia M. Tompu v Rimavskej Sobote. Slávnostne ho otvoria vo štvrtok 28. septembra o 11:00 hod.Súčasťou osláv bude aj slávnostné odhalenie zrekonštruovanej sochy básnika Mihálya Tompu, ktorá je opäť umiestnená na svojom pôvodnom mieste z roku 1902.

Námestie M. Tompu je postavené podľa všetkých estetických kritérií doby. Starší názov námestia je Husárske  námestie, ktorý dostalo podľa tu stojaceho Husárskeho hostinca. Na starom Husárskom námestí bolo pred mileniálnymi oslavami trhovisko, na ktorom sa predávala úroda a dobytok. Priestor prestal trhovisku vyhovovať a následne ho premiestnili na dolný koniec mesta. Zasadnutie Gemersko–malohontskej stolice rozhodlo, že na mieste Husárskeho hostinca bude postavená nová budova stoličného úradu a socha M. Tompu.

Do roku 1902 sa táto časť mesta nazývala Husárske námestie, potom Námestie Mihálya Tompu (1902 – 1945), následne Stalinovo námestie (1945 – 1968), Dubčekovo námestie (1968 – 1969), Námestie Červenej armády (1969 – 1990) a od roku 1990 Námestie Mihálya Tompu.

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote boli v roku 2016 začaté rekonštrukčné práce na námestí. Sochu M. Tompu slávnostne odhalili 4.6.1902, neskôr 16.11.1946 ju zrútili vandali,  v roku 1946 bola umiestnená v Gemersko-malohontskom múzeu, v roku 1957 v Mestskej záhrade, 5.5.1994 bola socha umiestnená späť na námestie M. Tompu, ale nie na pôvodné miesto z roku 1902. Až tento rok bola zrekonštruovaná socha vrátená na pôvodné miesto.

Mihály Tompa bol maďarský básnik a farár reformovanej cirkvi. Bol synom chudobného čižmárskeho majstra a po smrti matky ho vychovávali starí rodičia v Igrici. Na podnet učiteľa ho starí rodičia zapísali do kolégia v Šarišskom Potoku. V roku 1838 opustil rodné mesto a pracoval na viacerých miestach. Od roku 1847 pôsobil ako kalvínsky kňaz v Behynciach, neskôr krátky čas v Keleméri a nakoniec v Chanave, kam sa presťahoval po revolúcii, kde 30. júla 1868 zomrel. Jeho socha bola slávnostne odhalená 4. júna 1902. Jej tvorcom je známy gemerský sochár Barnabás Holló.

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota, foto: M. Kanalová

 

Publikované 21. 9. 2017

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.