Naplnenosť materských a základných škôl v meste kolíše

20. September 2017 · Autor: admin 

O číslach materských škôl v Rimavskej Sobote zatiaľ platí mierny optimizmus, nakoľko počty detí v nich vzrástli od roku 2016 z 649 na tohoročných 655. I to sú však iba „hotové“ čísla dvoch predchádzajúcich školských rokov. O nových, septembrových, sa dozvedáme zo záverečnej tabuľky- tu je stav stabilizovaný na 657 detí. Ale pri trvalom trende poklesu obyvateľstva mesta sú aj tu do budúcnosti pesimistické prognózy…

Zatiaľ hovoriť o budúcnosti škôlok, či škôl v meste je predčasné, lebo na budúci rok môže nastať pozitívny obrat i v súvislosti s novými tvárami či progresívnymi filozofiami v riadení mesta,  a potom postupne i investori môžu prejaviť záujem o Rimavskú Sobotu.

Podľa správy Oddelenia školstva na MsÚ v Rimavskej Sobote o stave naplnenosti materských a základných škôl za školský rok 2016/2017 to vyzerá tak, že nastal už prv spomínaný mierny rast počtu detí v 33 z pôvodných 32 tried (v roku 2015/2016) v 6+1(1 spoločná MŠ a ZŠ na DC) materských školách. Tu je 29 tried so slovenským vyučovacím jazykom a 4 triedy s maďarským. Vo všetkých, okrem mestského príspevku, prispievajú i rodičia. Jedine u „nultého“ ročníka či správne u detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, prispieva i štát.

Naopak, v šiestich mestských základných školách (z toho 3 s vyučovacím jazykom slovenským, 2 s maďarským) od školského roku 2015/2016 je viditeľný postupný pokles žiakov z 2097 na 2054 (šk.rok 2016/2017) a tohoročné stabilizované na 2061 žiakov v 100 triedach (šk.rok 2017/2018). Tu je aj číslo 224 zapísaných detí do 1.ročníka pomerne slušné, ale je jasná tendencia poklesu žiakov na takmer všetkých školách (s výnimkou stabilizovaných (počtoch na ZŠ P.Dobšinského). Ale nečudujme sa: Kde niet práce, niet ani ľudí a ani detí…

Sú tu aj súkromné, cirkevné a špeciálne školy, u ktorých je mierny nárast prijatých, resp. študujúcich detí. Ale to je však len odliv z existujúcich mestských škôl (najviac to cítiť na Dúžavskej ceste, kde je len 20 prváčikov).

Autor: Viliam Vaš, foto: Marta Kanalová

 

Publikované 20. 9. 2017

 

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.