Bakta: Nezákonný výrub stromov v cintoríne?

19. September 2017 · Autor: admin 

Tento problém nie je dnešného dáta, ale roky a možno aj desaťročia ho rimavskobotská samospráva nerieši. Ide o dlhodobý problém s „užívaním“ cintorína v mestskej časti Bakta. Ten, podľa viacerých vlastníkov pozemkov v tejto často obce, nie je dodnes úradne vedený ako cintorín, ale ako … orná pôda a trvalý trávnatý porast!

Nuž, aby nebolo toho dosť, tak aj parcely na ornej pôde a TPP sú v súkromnom vlastníctve v prevažnej väčšine! A nakoľko Mesto Rimavská Sobota už dlhodobo nerieši toto podivuhodné užívanie ornej pôdy (dokonca, údajne v roku 2000 „mesto“ vydalo povolenie na pochovávanie), tak sa skupina občanov- vlastníkov niektorých pozemkov v tejto časti Bakty- už nahnevala a začiatkom augusta spolu rozhodla, že požiadajú Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote, aby čo najskôr prijalo uznesenie, ktoré zaviaže „mesto“ riešiť túto vec v súlade s novým zákonom č.131/2010 o pohrebníctve. S dôvetkom, že očakávajú od Mestského úradu v Rimavskej Sobote písomnú odpoveď. Túto žiadosť, podpísanú občiankou m.č. Bakta Renátou Puhlovou, im MsÚ 8.augusta 2017 aj prijal.

No, a teraz by ste čakali, že roky mrznúce ľady mestského prístupu k „cintorínu“ sa niektorým smerom pohnú. Veru, možno by sa aj sa pohli, keby neboli všakže poslanecké prázdniny a keby občania boli v tejto veci oslovili vedenie mesta, resp. hlavného kontrolóra. Ale občanom vyčítať neznalosť úradníckych postupov je také isté zbytočné, ako vyčítať vedeniu mesta, že roky tento problém prehliadajú…Nuž, jadrom problému je však to, že občania Bakty nedostali na túto svoju prvú žiadosť, do dnešného dňa- 19.septembra, žiadnu odpoveď !

A tak podali 14. augusta 2017 ďalšiu a na prvý pohľad iba nepriamo súvisiacu žiadosť ohľadne odpredaja drevnej hmoty. Možno preto, že medzitým sa udiala na bakťanskom cintoríne ďalšia nehoráznosť- aj tvrdšie by mohli k tomu povedať orgány činné v trestnom konaní, ale tam sa občania- vlastníci parciel zatiaľ neobrátili- odpredali totiž drevnú hmotu pochádzajúcu zo súkromných parciel na „cintoríne“. (pozn. autora- Dohodnime sa, že cintorín už budem písať bez úvodzoviek, napriek tomu, že je to stále oficiálne orná pôda a TPP).

Podľa podpísaných 4 občanov tejto miestnej časti (Renáta Puhlová, Gyöngyi Poznánová, Gizela Skruteková a Arleta Kovácsová) vyrúbaná a pripravená drevná hmota z cintorína (podľa nich) bola odpredaná Výborom mestskej časti Bakta v marci 2017. Pritom (okrem toho, že prečo iba v auguste píšu na MsÚ v Rimavskej Sobote o tomto probléme) je otázne, Prečo a Kto toto inkriminované drevo predal zo súkromných parciel č. 426/5, 428 a 429 v KÚ Bakta? Len tak analogicky: Viete si v Rimavskej Sobote na MsÚ predstaviť, žeby vám niekto vstúpil na váš súkromný pozemok, vyrúbal tam vaše stromy a predal ich bez vášho (písomného) povolenia?! Očividné a flagrantné porušenie Ústavou SR zaručených majetkových práv asi v Rimavskej Sobote nikomu nič nehovorí ?

Vo svojej druhej žiadosti sa preto štyri občianky výslovne pýtajú: Na akom základe sa odpredaj uskutočnil, či bolo písomné povolenie od vlastníkov na odpredaj a kto určil cenu za kubík drevnej hmoty a kto bol určený na výrub stromov? Popritom, že povolenie na výrub stromov mesto možno dalo (na akom základe?), ale predsa len zostáva visieť otázka, kto to z Bakty odsúhlasil a kto nesplnil svoj sľub občanom miestnej časti, že drevo bude výsostne použité iba na oplotenie miestneho cintorína? Nehovoriac o tom, že rúbači ťali hlava- nehlava a vyťaté stromy padali aj na hroby milovaných príbuzných.

No, a teraz prichádza „highlightoftheevening“ (vrchol večernej šou), by povedal Anlosas: Až v septembri, po letných horúčavách, sa začali nejaké ľady mestskej administratívy prebúdzať. Totiž 11.septembra (výrečný dátum Dvojičiek problémov) odpovedal hlavný kontrolór mesta Ing.Ladislav Šťavina (zaujímavé, on ani nebol oslovený občanmi!) krátko vo veci Odpredaja drevnej hmoty. Uvedieme to celé, lebo to stojí za to!

Dňa 14.08.2017 sme od Vás obdržali Žiadosť o vyjadrenie sa k odpredaju drevnej hmoty. Vašu žiadosť sme zaevidovali v centrálnej evidencii  sťažností a žiadostí. Následne Vašu žiadosť postupujeme oddeleniu stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy, aby sa k tejto veci vyjadrili. O ďalšom postupe budete priebežne informovaná (pozn.- Zrejme iba pani Puhlová. A čo ostatní?). Podpísaný je hlavný kontrolór mesta…

O cintoríne, majetkových právach a zodpovednostiach osôb za výrub, predaj a užívanie cintorína však ani len jedna veta!

Najsmutnejšie na celej veci je, že úrady si s ľuďmi robia do dnes, čo chcú, naťahujú veci do vyhnitia a neodpovedajú vecne na relevantné problémy. Zrejme ešte komunisticky rozmýšľajúca byrokracia si myslí, že nie Oni sú tu kvôli občanom platiacich dane, ale občania sú tu kvôli Nim! A takto funguje naše mesto už vyše 70 rokov! Potom sa nečudujem, že nás obchádzajú investori či mladí a ľudia v produktívnom veku odchádzajú z takéhoto zakrpateného mesta!

Pozn.- Všetky tri dokumenty má redakcia k dispozícii.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ, foto: archív Renáty Puhlovej

 

Publikované 19. 9. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.