MsZ: Aj o novom kontrolórovi a zmene rozpočtu

14. September 2017 · Autor: admin 

V popoludňajších hodinách o 13,00 hod  (v obvyklom čase v tomto volebnom období) bude  v utorok, 19.septembra 2017 po letnej prestávke zasadať Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote. Tentoraz bude zbor zástupcov občanov rokovať aj o dvoch dôležitých bodoch- uvedených v nadpise.

Zasadnutie MsZ sa bude ako zvyčajne konať vo veľkej sále starého Župného domu na kontroverznom Tompovom námestí- známom letnou zápletkou o zastupiteľstvom odhlasovanej soche Jánosa Aranya. Program rokovania bude tentoraz iba 14-bodový, ale budú v ňom aj tri zaujímavé momenty: Prvé dva sme už spomenuli v úvode (Návrh na vyhlásenie volieb nového hlavného kontrolóra mestaII.zmena rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2017) ale tretí má (aspoň v tomto volebnom období) premiéru. V programe budú tentoraz chýbať majetkovo právne otázky ! Otázka môže znieť aj takto: Už sa všetko predalo?

Po obligátnych bodoch rokovania (otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,  určenie zapisovateľky- tu neočakávajme žiadne zmeny ani politické prekvapenia typu letná kríza koalície vo vzťahu s primátorom), nasledujú body:

Informatívna správa o stave naplnenosti škôlok  a základných škôl v školskom roku 2016/17 (predkladateľ je viceprimátor Ladislav Rigó), kofinancovanie projektov na ZŠ M.Tompu a oživenia zastaraných učební biológie či fyziky (obe predkladá primátor mesta), informatívna správa o službách v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici (Angela Kecskemétyová, poverená vedúca odboru- zrejme sociálnych vecí a kultúry?). Pred predpokladanou prestávkou (tušíme, že návrh novely rozpočtu asi nebude prijatý v takej tabuľke, a ani dôvodovej správe, ako ho predkladá hlava mesta…) ešte dosluhujúci kontrolór stihne odrecitovať svoju obligátnu správu o plnení uznesení mestských orgánov za 1.polrok 2017 (MsZ, MsÚ- a prečo iba týchto, iné kontrolovateľné orgány či inštitúcie mesta neexistujú? Aha, to je však kapusta nedôrazných a nevyžadujúcich poslancov vo „vládnej“  koalícii…).

Po prestávke (možno iba po jednej…) bude nasledovať predkladateľov návrh na II. novelu rozpočtu mesta. Uvidíme, aké ďalšie návrhy prinesú, jednak samotný navrhovateľ po rokovaní MsR, ale možné úpravy- sa pravdepodobne ako vždy- objavia aj z dielne samotných zástupcov občanov. I keď už teraz je nutné dodať, že podľa návrhu spracovateľa zmeny rozpočtu, veľké možnosti či zásahy do novely nebudú možné.  Pretože aj navrhovaný prebytok je len necelých 4 tisíc Eur! Iba, keby sa „náhodou“ spravili nejaké škrty (či slovensky – úspory) vo výdavkovej časti istých príspevkových organizácií. Už sme to predsa niekoľkokrát zažili- tzv. škrty odboku. Naposledy 100 tisíc u TSM…

Téma hospodárenia mesta a jeho príspevkových i rozpočtových organizácií za 1.polrok 2017 (predkladá znova primátor) je pre mnohých dlhoročných pozorovateľov asi najnudnejšia časť rokovania MsZ. Pokým do toho nevstúpia emócie pri nesplnených úlohách či krátení, resp. prešvihnutí ostrosledovanej kapitoly! Ani niet divu, minulosť už nezmeníme. A poučiť sa v našom meste chce málokto…

Oživenie do rokovania evidentne prinesie nasledovný bod- Návrh na vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra Mesta Rimavská Sobota a náležitosti prihlášky (predkladá prednosta MsÚ Štefan Szántó). Aj keď ešte ani tu nebudú nejaké extra vybičované emócie, pretože v utorok sa ešte nebude voliť, predsa len župné voľby sú akcelerátorom možných politických kombinácií typu: Komu ponúknuť túto funkciu v rámci politických „handlov“, kto tam bude spať či strúhať jabĺčka (veru, aj takých sme už mali), či nebude rýpaťdo primátora,  alebo naopak- kto bude…

Posledný nepovinný bod Návrh na zrušenie VZN štatút o zdravom životnom prostredí, ochrane verejnéhoporiadku a zelene na území mesta Rimavská Sobota (predkladá primátor mesta) vyzerá byť ako oddychová „selanka“. Avšak, aj z takýchto nevinných bodov môže preskočiť iskra politických (teda nie vecných) vášní… A povinné interpelácie i následná všeobecná rozprava (diskusia) sú tajničkou do chvíle, dokiaľ nevystúpi nejaký „ostrý“ poslanec či samotná hlava mesta.

Autor: Viliam Vaš, poslanec mesta

 

Publikované 14. 9. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.