Eduzber je o peniazoch na školy a školské zariadenia

12. September 2017 · Autor: admin 

Nový školský rok sa postupne rozbieha a s nim aj zber informácií o počtoch žiakov v školách a školských zariadeniach. Práve tieto čísla sú smerodajné pre financovanie škôl.

Podľa riaditeľa sekcie rezortných činností kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zdenka Krajčíra: „Problematiku zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam legislatívne upravuje zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v ustanovení. Tak zvaný Eduzber sa sústreďuje na údaje sa zbierajú podľa stavu k 15. septembru, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má financovanie uplatniť, určuje tiež rozsah zberaných dát.“ Zdenko Krajčír zároveň pripomína novinku v legislatíve, ktorá platí od 1. septembra tohto roka.

„Zmeny sa týkajú toho, že sa posúva spodná hranica veku detí v ZUŠ z troch na päť rokov, ktoré dieťa dovŕšilo do 31. decembra predchádzajúceho roka, začína sa zber žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy a treťou novinkou je spresňovanie postupu pri čestnom vyhlásení pri prijatí dieťaťa do viacerých škôl alebo školských zariadení,“ hovorí Zdenko Krajčír.

Tzv. Eduzber priamo súvisí s financovaním škôl a školských zariadení nakoľko súčasný model je nastavený na financovanie na žiaka. Po ukončení a kontrole zberu dát dokážu zriaďovatelia hospodáriť s reálnymi očakávanými financiami, ktoré sú do tohto zberu dát orientačné a predpokladané.

Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov

 

 

Publikované 12. 9. 2017

 

Comments

Jeden komentár - “Eduzber je o peniazoch na školy a školské zariadenia”

  1. viva - 13. September 2017 20:33

    Dneska som kdesi čítal tragikomickú vetu: “Bola na vrchole pyramídy …”.
    Skoro som (si) pukol od rehotu. Ale zároveň som si uvedomil, že je to skôr na plač, keď sa papaláši mesta vyzúvajú zo svoje vlastnej zodpovednosti !
    Veď povážte, sama D.S. si nemohla bez protipodpisov niekoľkých nadriadených ani len cent previesť… na hocijaký účet !!!
    Kým bude vládnuť takáto cynická nespravodlivosť, tak dovtedy budú občania RS sedieť v takejto etickej žumpe, a to na dlhé roky ! :-(

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.