IROP aj pri materských školách ukázal svoj prínos

11. September 2017 · Autor: admin 

Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje vyhodnotenie výzvy ministerstva pôdohospodárstva zameranú na zvýšenie kapacít materských škôl. „Integrovaný regionálny operačný program aj v tomto smere preukázal svoj prínos, keďže eurofondová výzva reagovala na požiadavky z územia, ktoré mestá a obce detailne poznajú,“ hovorí Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS gestorujúci oblasť eurofondov.

Podľa jeho slov šancu na úspech a udržateľnosť majú tie projekty, ktoré sú najoptimálnejšími riešeniami problémov. „Preto treba oceniť prácu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý citlivo vnímal problémy s nedostatkom kapacít v predškolských zariadeniach a pri nastavovaní výzvy reflektoval na potreby územia. Aj tento príklad ukazuje na prínos Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je vhodným nástrojom na podporu všestranného rozvoja miest a obcí,“ konštatuje Milan Muška.

Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca ZMOS a tajomník Rady expertov

 

Publikované 11. 9. 2017

 

 

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.