Rekonštruujú fiľakovský kostol

10. August 2017 · Autor: admin 

Fiľakovský františkánsky kostol prechádza v posledných dňoch zmenami. Po takmer trištvrte roku montujú na svoje miesta štyri nové ciferníky vežových hodín, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou. Reštaurujú sa i fresky v lodi kostola. Na tento účel prispela františkánom aj samospráva.

 

Reštaurovanie fresiek pokračuje

V uplynulých týždňoch sa vo františkánskom kostole v centre Fiľakova začalo s treťou fázou reštaurovania fresiek v interiéri. Na ich obnove reštaurátori s prestávkami pracujú už tretí rok. Po obnovenom presbytériu a chóre začali s reštaurovaním strednej časti kostola. Fresky boli silne znečistené sadzami a zanesené prachom. Okrem ich vyčistenia bolo potrebné opraviť praskliny i obnoviť farby poškodené zamokaním klenieb.

Na záchranu fresiek z 1917 prispela aj samospráva. Ako potvrdil primátor mesta Attila Agócs, kostolu na jeho obnovu venovali z dotačného fondu 10-tisíc eur. „Rozhodli sme sa františkánov podporiť takýmto pre nás väčším balíkom peňazí. Boli určené buď na spolufinancovanie projektu INTERREG alebo na samotné reštaurovanie fresiek,“ povedal primátor s tým, že toto rozhodnutie odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.

Podľa jeho slov pred niekoľkými mesiacmi podali františkáni v spolupráci s farnosťami v Bratislave a maďarských mestách Szentkút a Szécsény projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG na rozsiahlejšiu obnovu kostola. Odpoveď však dodnes nedostali, preto sa rozhodli do prác pustiť sami a obnoviť aspoň jeho časť. Použili na to prostriedky od samosprávy a dary od veriacich.
Práce v interiéri by chceli dokončiť do začiatku septembra. Bohoslužby prebiehajú v normálnom režime.

Hodiny už montujú

Hodiny na kostolnej veži kvôli ich rekonštrukcii odmontovali miestni františkáni, ktorí sú majiteľmi kostola, ešte koncom minulej jesene. Hodiny pochádzajú približne z roku 1760. V tomto roku prešla kompletnou rekonštrukciou ich mechanika, vyrobili sa nové ciferníky s ručičkami.

Mesto podľa Agócsa v tejto veci pôsobilo ako mediátor. „Sprostredkovali sme rokovania medzi františkánmi, pamiatkarmi a obyvateľmi, ktorí odmontovanie hodín vnímali dosť citlivo. Napokon sa nám podarilo dohodnúť aj stretnutie miestnou spoločnosťou Thorma, ktorá sa podujala vyrobiť smaltované ciferníky pre kostol sponzorsky,“ povedal primátor s tým, že pôvodne mali byť plechy iba natreté farbou. „Smaltovňa má však v meste vyše storočnú tradíciu, tento materiál je spätý s mestom a predchádzajúce ciferníky boli tiež smaltové,“ doplnil. Ciferníky už v týchto dňoch montujú na svoje miesta.

Zdroj: Kancelária primátora mesta Fiľakovo

 

Publikované 10. 8. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.