Sobôtka: Osvetlenie v hmle, rozhlas možno na jeseň

11. August 2017 · Autor: admin 

Ešte pred zasadaním júnového rokovania mestského zastupiteľstva tlmočil jeden z občanov Sobôtky (Ing.Ján Talán) trom poslancom (Bitala, Hazucha, Vaš), štyri požiadavky obyvateľov tejto mestskej časti, dúfajúc, že budú  v dohľadnej dobe vedením mesta (vy)riešené. Vyzerá to však tak, že to bude možno 1:3, teda jeden bude vyriešený  v kompetencii TSM (asi na jeseň) ale tri budú vyžadovať dlhší čas…

V rámci harmonogramu prípravy rozpočtu mesta na roky 2017-2020 zaznela aj požiadavka troch poslancov na riešenie 4 dlhodobých problémov Sobôtky v rámci tohto rozpočtového procesu.

Vymenujme si ich najprv:

1. Vybudovať parkovacie priestory pre osobné motorové vozidlá južne od bytovky Sobôtka 98-99. Priestory patria Mestu Rimavská Sobota.
2. Vybudovať príjazdovú cestu medzi existujúcimi garážami pri bytových domoch Sobôtka 96, 98-99.
3. Vybudovať osvetlenie ulice pri radových domoch Sobôtka č. 101 až č. 106.
4. Sfunkčniť mestský verejný rozhlas v lokalite Sobôtka.

Ale mohli by sme spomenúť aj bradatý problém chýbajúcich chodníkov spájajúcich Sobôtku s mestom (či aspoň so Západom: Sobôtka a Západ- budú prepojené chodníkom?) a ďalšie, ktoré už občania bývajúci vo všetkých troch častiach Sobôtky ani nespomínajú…

Zároveň dodajme, že pri týchto požiadavkách pripojil Ing.Talán aj pochvalu ohľadne dodania kontajneru na papier (pozn. aut.- niekoľkokrát interpelované všetkými tromi poslancami- napr. Interpelácia: Chýbajúci kontajner na Sobôtke), ako aj zaplátané diery na komunikáciách. Tá mala patriť primátorovi mesta (ktorú tlmočil poslanec V.Vaš na júnovom zasadaní MsZ), ktorého Ing.Talán stretol náhodou na Hlavnom námestí a … A na druhý deň už bolo po týchto dvoch problémoch.
Riaditeľ TSM Tibor Barto v písomnej odpovedi pre poslanca Vaša naznačil, že prvé tri požiadavky budú môcť byť splnené až v súvislosti s novelou pre tento, resp. novým rozpočtom pre budúci rok. A budú vyžadovať aj projektové dokumentácie a ďalšie úradné postupy…

Jedine nefunkčný mestský rozhlas (alebo poškodené káble  v zemi) budú technické služby riešiť na jeseň 2017, a to kabelážou vedenú vzduchom. Takže, spolu s občanmi Sobôtky dúfajme, že aspoň o jeden krok sa pohneme smerom k zvýšeniu komfortu občianskej vybavenosti.

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 11. 8. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.