Prvý rok otvorenia Komunitného centra vo Vrbovciach

2. August 2017 · Autor: admin 

Komunitné centrum vo Vrbovciach v spolupráci s členmi Občianskeho združenia Šanca pre Dražice a  dobrovoľníčkami dňa 28.7.2017 zorganizovalo kultúrno-spoločenské podujatie pri výročí 1.roka od otvorenia Komunitného centra vo Vrbovciach.

Po privítaní prítomných odbornou garantkou Komunitného centra vo Vrbovciach Mgr. Jankou Vrbiarovou bolo predvedené malé kultúrne vystúpenie detí navštevujúcich Komunitné centrum. Po ňom nasledovali Tvorivé dielne určené pre všetkých prítomných, na ktorých sa pracovalo so servítkovou technikou – decoupage.

Po Tvorivých dielňach boli prítomným predvedené Jánom a Tomášom Vrbiarovcami ukážky bojového umenia Taekwondo a neskôr Jánom Vrbiarom ešte predvedené ukážky zostavy POMSAE. Obaja chlapci sú aktívnymi členmi Taekwondo klubu Hnúšťa. Počas dopoludnia zamestnanci a dobrovoľníčky pripravovali občerstvenie – varili držkový perkelt a divinový guľáš, na ktorých si prítomní mali možnosť pochutnať. Zároveň boli pre všetkých pripravené aj sladké dobroty, ktoré napiekli dobrovoľníčky a pracovníčky Komunitných centier Vrbovce a Dražice.

Zorganizovaním tohto podujatia sme sa snažili utužiť vzájomné medziľudské vzťahy obyvateľov žijúcich v  komunite obce Vrbovce ako aj blízkeho okolia.

Veľká vďaka za spoluzorganizovanie a zabezpečenie potrebných surovín a materiálu ako aj potrieb na varenie počas podujatia patrí Ingrid Palatinusovej, Mgr. Alene Horváthovej, Oľge Kovácsovej, Viere Hruškovej a Bc. Michaele Muránskej.

Autor:  Mgr. Janka Vrbiarová, odborný garant Komunitného centra Vrbovce

 

Publikované 2. 8. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.