Na ceste na Kurinec 80 km/h, zatiaľ nie

3. August 2017 · Autor: admin 

Osemdesiatkou smerom na Kurinec uháňať v tejto sezóne vodiči nebudú. Aspoň nie legálne. Darmo sa o to usiloval najmladší člen poslaneckého zboru. Polícia má na zvýšenie rýchlosti po frekventovanej ceste svoj vyhranený názor. Oprávnene?

Ešte v apríli 2017 v interpelácii na zasadaní MsZ Rimavská Sobota podal zástupca občanov Zoltán Cziprusz návrh na zvýšenie rýchlosti na ceste v smere na Kurinec zo 60 km/h na 80 km/h. Mnohí z prítomných na zasadaní pozdvihli obočie, ba niektorí sa aj pousmiali- poznajúc stav vozovky na „kurineckej výpadovke“. Niektorí to aj hneď skomentovali, že pri súčasnom stave cesty ide len o čistý populizmus pred jesennými regionálnymi voľbami- ako súčasť predčasnej predvolebnej kampane.

Na obranu mladého poslanca je však potrebné povedať, že ústne pri interpelácii aj dodal, že to žiada v súvislosti s prípadným vyasfaltovaním najdlhšieho úseku kurineckej cesty. (pozn.- na dvoch miestach už vyše 100 m úseku nového asfaltu leží od predminulej sezóny)

Namiesto odpovede primátora- o možnej rekonštrukcii cesty- však prichádza 18.júla Stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu (ODI PZ-SR) v Rimavskej Sobote, ktoré poslancom doručil a podpísal viceprimátor mesta Ladislav Rigó. My ho predkladáme našim čitateľom v redakčne upravenej forme:

Po prehodnotení daného návrhu z hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI príslušný v zmysle zákona č.135/1961 o pozemných komunikáciách (tzv. cestný zákon)… NESÚHLASÍ so zvýšením najvyššej dovolenej rýchlosti zo 60 km/hod na 80 Km/hod na miestnej komunikácii v extraviláne Rimavskej Soboty na Kurineckej ceste.

A na záver ODI uvádza aj dôvody svojho stanoviska:

Šírkové pomery cesty neumožňujú zvýšenie najvyššie dovolenej rýchlosti, a takisto neumožňujú bezpečný pohyb chodcov na miestnej komunikácii. Na danej ceste nie je vybudovaný chodník. Vedľa miestnej komunikácie je vybudovaná cyklotrasa, ktorá slúži pre cyklistov a korčuliarov. (pozn.- berieme to ako zákonnú predstavu, že chodci sa po cyklotrase nepohybujú…). Miestna komunikácia je frekventovaná v uvedenom úseku. Stavebno-dopravný a technický stav uvedenej pozemnej komunikácie z pohľadu bezpečnosti neumožňuje zvýšenie najvyššie dovolenej rýchlosti.

Takže, najprv bude nutné urobiť „stavebno-dopravné a technické“ úpravy, a potom možno o rok môže poslanec zopakovať svoju interpeláciu. A to už budeme tesne pred komunálnymi voľbami…

Autor: Viliam Vaš, foto: Marta Kanalová

 

Publikované 3. 8. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.