Chceme podporiť aktívnu účasť obyvateľov na verejnom živote v Banskobystrickom kraji

22. Máj 2017 · Autor: admin 

Centrum komunitného organizovania v rámci projektu „Komunitné organizovanie v Banskobystrickom kraji“ chce pomôcť aktívnym občanom a iniciatívam, ktoré sa zaujímajú o veci verejné vo svojom meste alebo obci.

Hľadáme občanov a iniciatívy, ktoré:

 • realizujú, resp. majú záujem realizovať projekty zamerané na pravidelné zapájanie verejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesov na miestnej úrovni,
 • majú záujem budovať stabilnú organizáciu občanov, ktorí sa aktívne zapájajú do verejného života,
 • sú pripravené systematický komunikovať so zástupcami miestnej samosprávy,
 • rešpektujú rôznorodosť svojej komunity, podporujú inklúziu rôznych znevýhodnených skupín

Centrum komunitného organizovania ponúka plný pracovný úväzok a ďalšiu podporu pre záujemcov o vyššie uvedené aktivity z Banskobystrického kraja. Projekt bude realizovaný v piatich mestách / obciach Banskobystrického kraja.

Chceme spolupracujúce komunity

Hlavným programom CKO je práca s občanmi s využitím metodológie komunitného organizovania pri riešení problémov a  pritom budovať vlastné kapacity občanov zapájať sa z dlhodobého hľadiska do verejných a sociálnych procesov, ktoré zasahujú do ich životov.

Tento cieľ napĺňame prostredníctvom:

 • Identifikovania, získavania a trénovania občanov, aby sa stali viac aktívni a užitoční pre svoju komunitu
 • Tréningových a vzdelávacích programov pre lídrov
 • Poskytovania asistencie pri tvorbe stratégie riešenia problému, budovaní silných a efektívnych organizácií
 • Vytvárania možností pre transfer nápadov a skúseností
 • Spájania skupín pri riešení spoločných problémov

Projekt komunitného organizovania v Banskobystrickom kraji

Zámerom projektu je podporiť a posilniť vznik a fungovanie miestnych iniciatív občanov, ktoré:

 • obhajujú záujmy občanov na miestnej úrovni;
 • zvyšovanie transparentnosti miestnej samosprávy;
 • posilňovanie kapacít aktivistov/iniciatív/organizácií, ktoré sa venujú téme participácie občanov na verejnom živote;
 • vytváranie miestnych platforiem pre podporu účasti občanov na verejnom živote;
 • povzbudzovať a spájať ľudí, ktorí pracujú na budovaní inkluzívnejších komunít;

Požiadavky na záujemcu

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • otvorený novým nápadom a názorom
 • ochotný a schopný pracovať v tíme
 • ochota príležitostne pracovať aj vo večerných hodinách a cez víkendy
 • byť schopný plniť administratívne úlohy (záznamy a správy)
 • organizovanie a vedenie malých pracovných stretnutí
 • vedenie osobných rozhovorov a stretnutí s obyvateľmi s cieľom identifikovať potenciálnych miestnych aktivistov a dobrovoľníkov
 • vytváranie aktívnych skupín obyvateľov
 • výhodou je skúsenosť s prácou v mimovládnej organizácii a anglický jazyk (nie je podmienka)

Ak máte záujem
Pošlite nám váš životopis mailom na adresu kajozboril@gmail.com do 26. mája 2017. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt
V prípade, že máte ďalšie otázky kontaktujte:

Kajo Zbořil
kajozboril@gmail.com
0948 514 575

 

Publikované 22. 5. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.