Výstava detských výtvarných prác o rómskom živote

12. Máj 2017 · Autor: admin 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, špecializujúce sa na dokumentáciu rómskej kultúry (od roku 1996), opäť pripravuje výstavu detských výtvarných prác pod názvom „ROMANO DŽIVIPEN – RÓMSKY ŽIVOT“, XI. ročník. Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou, do ktorej sa zapojilo 14 škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Vernisáž výstavy a vyhodnotenie detských prác sa uskutoční v stredu, 17. mája 2017 o 13.00 hod. Výstava potrvá do 25. júna 2017.

Cieľom výstavy „Romano dživopen – Rómsky život“ je  podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a zároveň prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum. Pri príprave XI. ročníka výstavy Gemersko-malohontské múzeum oslovilo základné školy v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 14 škôl, ktoré poslali spolu 79 výkresov. Tie boli rozdelené do dvoch kategórií – I. kategória (1. – 4. ročník) a II. kategória (5. – 9. ročník). Zaslané práce hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Daniela Páneková, ktorá vyučuje výtvarnú výchovu v Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, z Gemersko-malohontského múzea – PhDr. Oľga Bodorová – riaditeľka múzea, Mgr. Angelika Kolár – historička umenia múzea, Alžbeta Nagyová – konzervátorka a výtvarníčka múzea a Mgr. Ľudmila Pulišová – etnografka múzea a kurátorka výstavy. V každej kategórii bolo udelené prvé, druhé a tretie miesto a dve čestné uznania.

Umiestnenie jednotlivých žiakov je nasledovné:

I.kategória (1.- 4. ročník):

1. miesto: Martin Pinka, 2. ročník, ZŠ Málinec
2. miesto: Rudolf Oláh, 2. ročník,  ZŠ Hodejov
3. miesto: Sebastián Balog, 2. ročník, ZŠ Hodejov
Čestné uznanie: Perla Oláhová, 1. ročník, ZŠ s MŠ Cinobaňa
Čestné uznanie: Andrejka Horváthová, 4. ročník, ZŠ Sirk

II. kategória (5.- 9. ročník):

1. miesto: Silvester Lacko, 6. ročník, ŠZŠ Reedukačné centrum, Čerenčany
2. miesto: Roland Bogdán, 6. ročník, ZŠ Hodejov
3. miesto: Norbert Bohó, 6. ročník, ZŠ Hodejov
Čestné uznanie: Ján Krištof, 6. ročník, ZŠ Reedukačné centrum, Čerenčany
Čestné uznanie: Rebeka Ruszóová, 5. ročník ZŠ s MŠ Jelšava

Autor: Mgr. Ľudmila Pulišová, etnologička GMM

 

 

Publikované 12. 5. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.