Očkovanie každoročne zachráni milióny ľudských životov

21. Apríl 2017 · Autor: admin 

V dňoch od 24.4. – 30.4. 2017 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje kampaň EIW (Európsky imunizačný týždeň) zameranú na zdôraznenie významu očkovania. Témou tohto ročníka je: „Vaccines work“ alebo „Vakcíny fungujú“ a kampaň bude sprevádzaná heslom „Vaccination protects health at every stage of life“, teda „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“.

Očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Každoročne zachráni milióny ľudských životov, a to hlavne v najcitlivejšej skupine u detí a významne znižuje závažné poškodenia zdravia, vyvolané ochoreniami, ktorým je možné predchádzať práve spomenutým očkovaním. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé!

V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami. Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. Problematika očkovania je v rukách odborníkov.

Tak, ako si laik neurčuje zdravotnícke postupy alebo iné výkony pri rôznych neinfekčných ochoreniach, ale zverí sa do rúk odborníkov, aj pri očkovaní by to malo ostať pravidlom. Rodič dieťaťa by nemal byť ten, ktorý rozhoduje  o tom akým spôsobom, kedy a či má alebo nemá byť očkovanie poskytnuté. Neočkované dieťa pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii.

V súčasnosti sa v Slovenskej republike povinne očkujú deti vo veku od 3 mesiacov do 13 rokov proti 10 prenosným ochoreniam /záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída typu B, invazívne hemofilové nákazy, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, mumps a ružienka/ a dospelé osoby vo veku od 30 rokov proti 2 prenosným pochoreniam /záškrt a tetanus/ každých 15 rokov.

Oddelenie epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote poskytuje v rámci „Poradne očkovania“ konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Poradenstvo je bezplatné a zamerané nielen na povinné očkovanie, ale aj na vakcináciu pred cestou do zahraničia.

Zdroj: MUDr. Strečková, Oddelenie epidemiológie, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

 

Publikované 21. 4. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.