Mestské lesy: A čo ďalej od júla 2017?

20. Apríl 2017 · Autor: admin 

Na túto otázku dokáže v apríli 2017 odpovedať iba jasnovidec. Ale slúži k cti nášho hlavného udavača trendov, ktorý teraz aspoň predznamenal: Čoskoro vám predložím svoju predstavu. To je síce v poriadku, len ako keby zabudol na jednu vec. Hlasovať budú zástupcovia občanov mesta Rimavská Sobota v tunajšom parlamente. A tak ani na chvíľu nepochybujem, ktorá z predložených alternatíva zvíťazí. Na tie ostatné (možno niektoré aj efektívnejšie, než jedine správne kolektívne hospodárenie s lesmi do nasledujúceho decénia- porovnaj zdražujúci sa vývoz smetí) by som nestavil ani jednu deravú vindru

A ten správny predrokuje v máji s jadrom väčšinového poslaneckého klubu,  v júni ho predloží mestskej rade na „pripomienkovanie“ a možno aj niektorým (strategickým) komisiám. Nakoniec v obrovskom chvate, tesne pred zasadaním MsZ, sa predložia i „plnohodnotné“ alternatívy na preštudovanie ostatným poslancom. My už však tušíme, aký dostane väčšinovú podporu väčšinového klubu…

Takže, otázky poslancov (Vaš, Főző- čo ďalej?) pri bode Hospodárenie s mestskými lesmi- informatívna správa za rok 2016 zostali buď nezodpovedané, či v súvislostiach mocenských siločiar nášho mestského politického spektra asi aj zbytočné. Čo je však pre budúcnosť našich lesov nie pekná perspektíva. Najmä ak si uvedomíme, ako efektívne fungujú kolektívne organizácie či inštitúcie nášho mesta…

Pritom Valér Cmorik, konateľ spoločnosti LES KORP, s.r.o., ochotne odpovedal na všetky otázky či poďakovania poslancov (v prvom aj od samotného primátora). Ale na tú jedinú od poslanca Viliama Vaša- Ak by bola v budúcnosti možnosť po 31.júli 2017, že by ste mohli spolupracovať s mestom, či už ako subdodávateľ alebo kooperačná firma, tak by ste ju prijali?, sa iba diplomaticky usmial. Všetci vieme svoje…

Viacerí poslanci (Hazucha, Baláž, Vaš, Főző, Sliva) pritom, okrem položenia otázok, vyjadrili aj svoje poďakovania za 10-ročnú serióznu spoluprácu (od 1.1.2008 do 31.7.2017) na základe obojstranne výhodnej zmluvy. Veď len posúďte: Za nájomné mestských lesov (v rozlohe 1.554,58 ha, pri celkovej ťažbe 65.479 ton, a to je z plánovanej 96,89 %) firma odvádzala každoročne do nášho rozpočtu € 182.566,55/rok. Za tých 10 rokov bolo zaplatené v zmluvných termínoch celkom: € 1.771.508,96.

Vo vystúpeniach niektorých zástupcov občanov však zaznela aj mierna či naznačovaná kritika tzv. holorubov najmä v okolí rekreačnej oblasti Kurinec, na čo konateľ odpovedal, že ten minimálny počet bol vykonaných v súlade s Programom starostlivosti o les, ako aj s povoleniami kompetentných úradov, či hospodára mestských lesov. Pripomíname, že za celé obdobie platnosti nájomnej zmluvy pôsobili iba dvaja hospodári: Ing. Pavel Gábor (do roku 2012) a Ľudovít Žibrita. Hospodár mestského lesa je funkcia platená Mestom Rimavská Sobota a ako odborník organizuje, usmerňuje hospodárenie v lese, ktoré je stanovené zákonom o lesoch. Tento funkcionár tiež kontroluje a eviduje práce vykonané v lese. Nad nimi ešte vykonáva kontrolu aj orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, certifikačný úrad PEFC ako aj zástupcovia vlastníka lesa (v našom prípade to boli dva poslanecké prieskumy a nepravidelné kontroly hlavného kontrolóra mesta):

Ako perlička  v podaní konateľa firmy zaznela v tomto bode aj smutná informácia o založení troch ohnísk na území mestského lesa pri strelnici (na parcelách o rozlohe cca 11,2 ha). Podľa indícií a slov konateľa je pravdepodobné, že ohne boli založené úmyselne. Je len zarážajúce, že tesne pre zasadaním MsZ v tejto veci (14.4.2017)…

V záverečnej reči primátor mesta znova len zopakuje známy fakt, že nepodporoval prenájom mestských lesov a on osobne má inú predstavu. Zároveň sľubuje, že do mesta dostane také isté peniaze z našej príspevkovej alebo inej obchodnej spoločnosti, ktorú uprednostňuje. Iba pripomíname 1,771 mil. Eur pri ťažbe 70 tisíc ton za 10 rokov a z rozlohy 1.554,58 ha. Naše deti tento sľub raz zhodnotia…

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 20. 4. 2017

Comments

2 komentáre/ov - “Mestské lesy: A čo ďalej od júla 2017?”

 1. horar - 28. Apríl 2017 8:30

  Však to nemyslíte vážne, naše deti to raz zhodnotia , ale ako ??? Budú vďačné za zdevastované lesy v súlade s Programom starostlivosti o les . Na posúdenie stavu lesa nie je potrebné vykonávať vysoko odborné poslanecké prieskumy, stačí sa len pozerať okolo seba a ani pritom nemusíte vystúpiť z auta napríklad pri ceste nad Sobôtkou po Čiernu Lúku, takto asi má vyzerať tá “obnova lesných porastov”. Už mi vo vašom chválospeve chýba len prepočet tých ohromných peňazí na slovenské koruny, lepšie by to vyzeralo. Možno sa treba poobzerať a hlavne poučiť aj od iných, ktorí vlastnia lesy a nečakajú len zisk bez práce , ale myslia aj na poďakovanie detí našich detí.

 2. Viliam Vaš - 28. Apríl 2017 10:32

  Nerád sa priem o slovíčka (najmä keď viem z obsahu Vášho príspevku, že ste pravdepodobne zástanca iného, než prenajímateľského spôsobu hospodárenia s lesmi), ale k syntaxu Vašej prvej vety iba toľko (s ostatným viac-menej súhlasím):

  Ja so nepísal, že: “…naše deti To raz zhodnotia… ”
  Je veľký rozdiel vo Vašom ponímaní textu. Vy to približne chápete takto: Ako budú stav lesa vnímať v budúcnosti.
  Ja zase: Ako budú v budúcnosti vnímať sľuby primátora mesta !
  Významovo je to od seba tak vzdialené, ako ľudový termín- Holorub a oficiálny- Vyťažovanie lesov podľa programu starostlivosti o les :-D

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.