Asfaltovanie: Znova iba z úverov

19. Apríl 2017 · Autor: admin 

Na poldruha hodinovom rokovaní o asfaltovaní miestnych komunikácií na zasadaní Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zaznelo v utorok toľko nových návrhov, že predseda návrhovej komisie a mnohí poslanci sa úplne stratili v lese nových ulíc bez udania ich rozmerov. Nehovoriac, že po nich nastala situácia, že pôvodný návrh bol totálne rozbombardovaný a nikto nevedel na zasadaní povedať, aký bude účet z tohto tureckého gazdovania na ďalší úver…

Keďže na zasadanie bol pripravený Návrh na realizáciu a financovanie obnovy povrchu miestnych komunikácií v roku 2016 (s 24 ulicami a rozlohou 50.868 m²  a celkovej splátky za úver € 830.325 i úrokmi i poplatkami), ako sa honosne nazýva asfaltovanie ulíc, chodníkov a niektorých parkovísk na nový úver, mnohí si mysleli, že ho mierne upravíme o niektoré nové návrhy ulíc a skončíme čoskoro pri hlasovaní. Chyba lávky! A to nehovoríme ešte o tom, že mesto má údajne ušetriť za vlaňajší rok cca 700 tis. Eur a teraz chce na asfaltovanie zobrať ďalší úver. Lebo veru, iba hlupák neberie úvery, keď sú také lacné v súčasnosti… ako to primátor v zlosti šplechol do tváre poslanca Viliam Vaša, ktorý poukázal na nezmyselnosť takéhoto nezodpovedného hospodárenia mesta. Ale boli by sme i v redakcii zvedaví, prečo on osobne neberie úvery na dostavbu svojej haciendy i bazéna na Kurinci, keď sú úvery také lacné

A ešte počas rokovania dostali poslanci ďalší zoznam (bez uvedenia autorstva, ale zato už s upraveným rozsahom 51.313 m² avšak bez udania úverového dopytu!) a vtedy to len začalo. Skoro každý nasledujúci a vystupujúci poslanec (Sojka, Sliva, Tóth, Bán, Andrášiová, Zsóriová, Hazucha, Főző- iba 1,5 m² pri cintoríne, Klaubert) začal pridávať svoje požiadavky na doplnenie týchto dvoch zoznamov o ďalšie ulice! Jedine dvaja poslanci Viliam Vaš a Zoltán Cziprusz nežiadali žiadne ulice navyše. Posledný menovaný však požiadal, aby sa po asfaltovaní kurineckej cesty zrušilo obmedzenie rýchlosti na 60 km/hod a zvýšila sa maximálna povolené rýchlosť na 80. A upozornil aj na prímestské časti a ich požiadavky na obnovy asfaltového povrchu. Zoltán Bán dokonca požadoval, aby sa zoznam ešte nechal otvorený a doplnil až po schválení vysúťaženej ceny asfaltovania na 1 m²…

Na to už nevydržal poslanec Viliam Vaš a požiadal, aby tento návrh poslanecký zbor odložil na ďalšie zasadnutie MsZ- aspoň do času, kým sa spočítajú celkové rozlohy i poslancami pridaných ulíc ako aj celkové predpokladané náklady na asfaltovanie: Pretože v tomto momente nikto nevie povedať, aká je rozloha ulíc a výška úveru, nakoľko to nedokáže nikto zodpovedne povedať… Možno je to až 65 tisíc m² a pravdepodobne sa pohybujeme už na úrovni 1 mil. Eura úverov! A preto by sme mali ako zástupcovia občanov zodpovedne nakladať s peniazmi daňových poplatníkov!

Na to primátor začal slovne šermovať o lacných úveroch a hlupákoch, ktorí si neberú také úvery, ako aj obviňovať, že vlastne poslanec Vaš ani nechce asfaltovať (na čo poslanec kontroval: To je lož a vy viete, že to nie je pravda. Len mne nie je jedno, aká bude úverová záťaž mesta pre budúce generácie!) a tvrdil, že teraz nevieme ani vysúťaženú cenu za 1 m². Svätá pravda, pán primátor a darmo sa budete oháňať „iba“ vami udávanou 34 % úverovou záťažou (v tom momente- po pridaní nových ulíc- už ani to nebola pravda …), ale tendencia za ostatné roky je hrozivá! Toto už hlava mesta nedopočula…

Nuž, z mestského krv zrejme netečie a najlepšie to vyjadril poslanec Ivan Hazucha: Sme tlačení občanmi, takže nemáme síl povedať, že tvárme sa rozpočtovo zodpovedne, a trpko pokračuje: Ich však nezaujíma, z akých zdrojov budeme asfaltovaťAle raz im budeme musieť povedať, že na iné investície už nemáme zdroje! Áno, ale to už nebude tento primátor, a keby aj náhodou áno, on bude poukazovať na poslancov ako vždy: To oni rozhodli, nie ja!

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 19. 4. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.