Cena mesta: Prvýkrát verejné hlasovanie o nominantoch

18. Apríl 2017 · Autor: admin 

Iba necelú štvrťhodinu trvalo rokovanie mestského parlamentu o udelení Ceny mesta Rimavská Sobota na rok 2017. Predseda väčšinového klubu Zoltán Bán v úvode predložil návrh na verejné hlasovanie a primátor návrh na zloženie volebnej komisie v zložení, čo zastupiteľský zbor jednohlasne prijal. Pred konečným hlasovaním predniesol poslanec Ivan Hazucha, predseda ľavicového klubu, spoločný návrh oboch poslaneckých klubov.

V jeho návrhu boli iba tri mená z predložených kandidátov (nominovaných komisiami MsZ, mestskými organizáciami a jednotlivcami mesta i s odôvodneniami): Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza, PaedDr.Jana Dobrocká- dirigentka speváckeho zboru Bona Fide a Základná organizácia č.32 Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Bez diskusie a doplňujúceho návrhu poslanci MsZ pristúpili ku aklamatívnemu hlasovaniu en bloc o predložených kandidátoch. Všetci boli na Cenu mesta Rimavská Sobota 2017 podporení 18 prítomnými zástupcami občanov.

Ako je známe, Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote každoročne, z príležitosti Dňa mesta rozhoduje o udelení Ceny mesta  osobe alebo kolektívu za významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, alebo za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, či za záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 18. 4. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.