Interpelácia: Nespokojnosť s odpoveďou na problémy Sobôtky

20. Apríl 2017 · Autor: admin 

Ešte v novembri 2016 predniesol poslanec Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota Ivan Hazucha interpeláciu vo veci riešenia niekoľkých problémov mestskej časti Sobôtka. Dostal síce na ňu rozsiahlu odpoveď, ale niektoré z jej bodov sa nepozdávali občanom tohto predmestia. A tak znova požiadali poslanca, aby opätovne kvalifikovanými otázkami požiadal v interpeláciách o nové odpovede kompetentných mesta v bodoch, ktoré sa nepozdávali iniciatívnym občanom zo Sobôtky.

Ten však na marcovom zasadaní nebol z pracovných dôvodov, a tak v interpeláciách namiesto neho požiadal primátora mesta o odpoveď v troch bodoch poslanec Miroslav Bitala. Urobil to v nádeji, že tentoraz dostane kvalifikovanejšie a konkrétnejšie odpovede, než v januárovej odpovedi na novembrovú interpeláciu! Len pre úplnosť dodáme, že poslanec tlmočil požiadavky občanov Sobôtky, ktoré sformuloval Ing. Ján Talán, a to ešte v pôvodnej interpelácii poslanca v novembri 2016. Nová odpoveď primátora pochádza zo 6.apríla 2017 a pozorne čítajme, čo za „svetoborné a kvalifikované odpovede“ prichádzajú:

Bod 3:

-V rozpočte mesta na rok 2017 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie parkovísk na Sobôtke, akcia môže byť zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2018.

(Len tak mimochodom poznamenávame, bazén s vlnobitím je zaradený do rozpočtu mesta na rok 2017?)

Bod 4:

-V rozpočte mesta na rok 2017 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie príjazdovej cesty ku garážam na Sobôtke…. (ďalej stačí ctrl+v)

Bod 5:

-Ako už bolo uvedené, podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia je vecou stavebníka, stavebný úrad začína konanie až po jej podaní.

V tomto bode je však potrebné dodať, že sa jedná o neskolaudované garáže na Sobôtke (postavené pred 25 rokmi) podľa upozornenia občanov, ktoré interpeloval poslanec Ivan Hazucha (…Občania Sobôtky žiadajú preveriť neskolaudované garáže, postavené pred 25 rokmi pri bytových domoch Sobôtka 96 a 98-99. Viď článok: Ešte stále novembrové interpelácie).

Nuž, čo dodať? Asi iba toľko, že dráma by sa mala volať: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe nezostali … a autor odpovedí Ján Chalupka.

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 20. 4. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.