Rokovanie poslancov aj o bazéne s vlnobitím a Cene mesta

13. Apríl 2017 · Autor: admin 

Rimavskosobotskí poslanci zasadnú po veľkonočných sviatkoch v utorok, 18. apríla. Na programe je ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR z jej vlaňajšieho výjazdového rokovania v Rimavskej Sobote. Pozvaný je prednosta tunajšieho okresného úradu Csaba Csízi.

Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom na obnovu miestnych komunikácií v meste, pričom samospráva má v pláne vyasfaltovať v tomto roku 24 ulíc. V návrhu sa uvádza, že celková odhadovaná potreba finančných prostriedkov predstavuje 584 959 eur. Cena bude upresnená po vykonaní verejného obstarávania na predmet zákazky. Suma za realizáciu by sa mala splácať počas nasledujúcich 10 rokov formou mesačných splátok.

Zástupcovia občanov prerokujú aj návrh na výstavbu bazéna s vlnobitím v Rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda a informatívnu správu o hospodárení s mestskými lesmi za rok 2016. Diskusia sa očakáva v súvislosti s návrhom na udelenie Ceny mesta. Mestské zastupiteľstvo môže v kalendárnom roku udeliť najviac tri Ceny mesta, pričom pri udelení je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

Navrhnuté sú tieto osobnosti: Tibor Figei, Jana Dobrocká, Peter Dragijský, Pavol Slíž, František Tóth, Ervín Hacsi, Jozef Bíro, Marta Hlušíková, Július Bozó, Július Gembický, Viktor Ličko, Daniela Rapavá. Na toto ocenenie sú nominované aj tieto združenia a organizácie: Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza, Výbor mestskej časti Vyšná Pokoradz a ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Rimavská Sobota.

Na programe rokovania sú aj majetkovoprávne otázky, návrh VZN mesta o organizácii miestneho referenda v meste, ktoré upravuje spôsob vykonania miestneho referenda. Na jeho prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nebudú chýbať ani interpelácie a všeobecná rozprava. Zasadnutie mestského parlamentu je verejné. Uskutoční sa v utorok, 18. apríla v zasadačke MsZ v bývalom Župnom dome na Nám. M. Tompu so začiatkom o 13.00 hod.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 13. 4. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.