Kongres záujmového združenia Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera

13. Apríl 2017 · Autor: admin 

V obci Barca zasadal 6. apríla kongres  záujmového združenia  Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera. Pozvanie prijali aj Ábel Ravasz, splnomocnenec Vlády SR a jeho zástupca Štefan  Vavrek.

Na kongrese sa zúčastnili organizácie (právnické osoby), ktoré sa do konca februára prihlásili za člena záujmového združenia. Predseda združenia Aladár Bari privítal všetkých prítomných a svojom príhovore sa poďakoval splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity  za podporu, ktorú poskytol jeho úrad takmer vo výške 100 000 eur pre gemerské obce.

Splnomocnenec ako aj jeho zástupca vyjadrili podporu pre organizáciu i pre jej členov. Ďalej sa Ábel Ravasz vyjadril, že ho veľmi teší, že popri združení vznikla aj neformálna skupina aktívnych rómskych žien, s ktorou sa stretol aj osobitne. Na kongrese členovia záujmového združenia prevzali osvedčenie o členstve a tajným hlasovaním vyjadrili dôveru  súčasnému vedeniu. Csaba Horváth, generálny sekretár združenia, vo svojom príhovore hovoril potrebe vytvorenia silnej a stabilnej organizácie na Gemeri.

Osvedčenie o členstve prevzalo 14. organizácií z okresov Rimavská Sobota a Lučenec. Záujmové združenie Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera po kongrese  eviduje 21. členov právnických osôb.

Zdroj: Csaba Horváth

 

 

Publikované 13. 4. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.