Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise

12. Apríl 2017 · Autor: admin 

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC – KOKAVSKO,  RODON Klenovec  a obec Klenovec,  v spolupráci so stolno-tenisovým klubom v Klenovci,  v sobotu, 8. apríla 2017 v telocvični ZŠ s MŠ V. Mináča zorganizovali VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise.

Turnaja sa zúčastnilo 45 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Rimavskej Bane, Klenovca, Poltára, Rimavskej Soboty, Revúcej, Železníka, Cinobane a Muránskej Dlhej Lúky. O výborný guláš sa postarali manželky hráčov z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie.

Turnaj sa začal o 9,00 hodine rozpisom družstiev a jednotlivých hier hráčov.  Starostka obce Klenovec Mgr. Zlata Kaštanová privítala účastníkov podujatia a oficiálne turnaj otvoril predseda Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a starosta obce Kokava nad Rimavicou Ing. Ján Chromek. Organizačné  pokyny ku priebehu turnaja  povedal Richard Bálint – poslanec obecného zastupiteľstva obce Klenovec. Otvorenia sa zúčastnila aj starostka obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová, zástupca starostky obce Klenovec Marian Štefánik, poslankyňa obecného zastupiteľstva a predsedkyňa komisie školstva, mládeže, kultúry a športu PhDr. Janka Pohorelská.

Potom už naplno prebiehali súboje medzi hráčmi v 4. kategóriách: neregistrovaní dvojhra – 27 hráčov, registrovaní dvojhra – 18 hráčov, štvorhra – 16 párov a ženy – 2. Ani tento rok nechýbala výborná atmosféra hráčov a návštevníkov, ktorí prišli povzbudiť svojich známych a kolegov.

Turnaj sme ukončili slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním diplomov, malých darčekov víťazom jednotlivých kategórií, ktoré previedla starostka obce Klenovec Mgr. Zlata Kaštanová, za stolno-tenisový klub Klenovec Ivan Rosiar a Ján Ďurik a  za hlavného organizátora manažérka mikroregiónu Milada Kochanová.

Výsledky turnaja  z jednotlivých kategórií sú nasledovné:

  • v kategórii neregistrovaní dvojhra získal 1. miesto Milan Lašiak (Utekáč),  2. miesto Igor Bahleda (Utekáč) a 3. miesto Igor Andráš (Rimavská Sobota).
  • v kategórii registrovaní dvojhra získal 1. miesto Ján Kizek (Revúca), 2. miesto Ján Hicár  (Revúca) a 3. miesto Jozef Kelich (Revúca).
  • v kategórii štvorhra sa na 1. mieste umiestnili – Ján Hicár (Revúca) a Branislav Gömöry (Železník), na 2. mieste Jozef Kelich (Revúca) a Igor Nosáľ (Utekáč) , 3. miesto si vybojovali Zoltán Počai (Rimavská Sobota) a Pavel Urbančok (Cinobaňa).
  • V kategórii  ženy sa na 1. mieste umiestnila Gabriela Balciarová (Hnúšťa) a na 2. mieste Anna Repková (Rimavská Sobota).

Všetkým zúčastneným hráčom a samozrejme víťazom prajeme mnoho ďalších športových úspechov.

Poďakovanie  patrí všetkým organizátorom  podujatia a sponzorom – Hostinec Sídlisko a Kvetinárstvo Alena Figuliová. Veríme, že sa stretneme znovu o rok  na ďalšom  ročníku výborného športového podujatia, o ktoré je stále vyšší záujem, ale z kapacitných dôvodov máme limitovaný počet hráčov.

 

Zdroj: Milada Kochanová, manažérka Mikroregiónu Sinec-Kokavsko

 

 

Publikované 12. 4. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.