Komisia: Nominanti na Cenu mesta

28. Marec 2017 · Autor: admin 

Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ v Rimavskej Sobote, popri svojich kompetenčných záležitostiach rokovala aj o nominantoch na blížiace sa udeľovanie Ceny mesta Rimavská Sobota za rok 2017. Členovia KOPVPaPK navrhli tri známe osobnosti na toto ohodnotenie. Medzi budúcich nositeľov čestného titulu by mohli patriť: Jana Dobrocká- uznávaná zbormajsterka zo ZUŠ, Lajos (Lajoška) Ádám- obľúbený tanečný učiteľ a Pavol Slíž- majster sveta  v silovom trojboji.

Komisia OVPaPK v úvode svojho marcového zasadnutia prerokovala návrh VZN poslanca Mikuláša Czirmaza, ktorý by mal priniesť kritériá, a tým i jasno do uchádzania sa o dotácie mesta v oblasti športu, kultúry a charity v sociálnej oblasti. Ako prvý preštudoval tento návrh podpredseda komisie Ladislav Šupena. Pripomienkoval v ňom dva body: 1. Úroky za omeškanie vyúčtovania dotácie by mohli  zostať v navrhovanej výške 0,05 % / deň, avšak pokuta za použitie dotácie na iný, než požadovaný a schválený účel, by sa mala zvýšiť.  2. Člen komisie zároveň navrhol, aby posudzovaný žiadateľ mestskej dotácie bola bezúhonná osoba a mal by predložiť o tom aspoň výpis z registra trestov. Tieto pripomienky budú zaslané navrhovateľovi (a pravdepodobne aj budúcemu predkladateľovi VZN) poslancovi M.Czirmazovi.

V ďalšej časti komisia jednohlasne podporila návrhy svojich členov (prítomní boli: V.Vaš, L.Šupena, K.Jakab, K.Baboľová, J.Karas, Cs.Kusza, J.Pfeffer, A.Vaškúty, R.Zagyi) na udelenie Ceny mesta na tento rok tak, ako sme to uviedli v úvode článku. Životopisy nominantov zabezpečí sekretár komisie Karol Jakab za pomoci navrhovateľov- členov komisie a predloží ich na organizačný odbor MsÚ tak, aby bolo možné o tom rokovať v MsR a nakoniec schváliť v MsZ.

V záverečnej časti pomerne krátkeho rokovania (nakoľko viacerí členovia komisie sa zúčastnili následného verejného hovoru občanov na sídlisku Západ- Verejný hovor Západ: Špina, psy, ohorky i nedostatok parkovacích miest) sa komisia opätovne vrátila k problematickým a mnohokrát nerešpektovaných zákazom vjazdu vozidiel v niektorých častiach mesta (k novej pošte, na sídlisku za bývalým Lýceom), ako i k nedostupnému detskému ihrisku na Sobôtke, odsúvanému vybudovaniu kruhovej križovatky na Malohontskej a k dlhodobo pertraktovanému „bazénu“ v blízkosti sídliska Západ na Žánovskej ulici- Opakovaná interpelácia: Nezakrytá vodná nádrž na Žánovskej stále straší.

Nasledujúce zasadnutie KOVPaPK bude vo štvrtok 27.apríla 2017.

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 28. 3. 2017

 

Comments

Jeden komentár - “Komisia: Nominanti na Cenu mesta”

  1. PRISRO - 4. Apríl 2017 21:50

    Nebezpečnejší je už len Višinský brat Hrebena. Česť jeho pamiatke.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.