Týždeň mozgu: Tipy pre lepšiu pamäť

9. Marec 2018 · Autor: admin 

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Týždeň mozgu pripadne tento rok na 12. – 18. marca 2018.

Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, tiež hovoriť aj o mozgových ochoreniach a spôsobe ich prevencie. Pri príležitosti Týždňa mozgu vám prinášame tipy pre lepšiu pamäť.

Pozitívny postoj
Povedzme si: Ja nie som o nič horší ako iní!, Ja to dokážem!

Koncentrácia
Vedome zamerajme pozornosť na podstatu.

Asociácie
Pýtajme sa: Čo mi táto situácia pripomína?, Kde som sa stretol s podobným človekom? Podobné otázky nám pomôžu pri spomínaní, ale aj pri zapamätávaní si nových informácií.

Selekcia
Myslime kriticky a posudzujme, čo skutočne stojí za to pamätať si. Nezaťažujem si myseľ priemernými, deprimujúcimi, zbytočnými myšlienkami a informáciami.

Vizualizácia – obrazotvornosť
Prostredníctvom mentálnych obrazov si vytvárajme vlastné obrazy.

Intelektuálna zvedavosť
Čím máme viac vedomostí, tým bude ďalšie zapamätávanie si ľahšie a rýchlejšie. Informácie vzájomne nadväzujú, nové doplnia staré.

Odbúravanie stresu
Úzkosť, strach a depresia prispievajú k poruchám pamäti. Zameriavajú pozornosť v energiu na zbytočné detaily a zhoršujú schopnosť koncentrácie.

Emócie
Čím viacej je informácia spojená so silnou emóciou, či už pozitívnou alebo negatívnou, tým lepšie sa vryje na dlhšiu dobu do pamäti.

Odpočinok
Uvoľnenie, odpočinok a dostatočný spánok umožňujú, aby si mozog oddýchol, prebúdzal sa svieži a myseľ sa naplnila energiou.

Okysličovanie
Fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok krvi mozgovými cievami, čím si vytvárame optimálne podmienky pre činnosť pamäti.

Precvičovanie pamäti
Sledujme aktívne vedomostné súťaže, riešme krížovky, sudoku…

 

Zdroj: Mgr. Bokorová Zuzana,Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

 

Publikované 9. 3. 2018

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.