História: V náruči smrti

22. August 2016 · Autor: admin 

Tragédie sú, žiaľ, smutnou nedeliteľnou súčasťou nášho života, pozrieme sa do minulosti a na okolnosti, ktoré dohnali ľudí k samovražde. Predseda súdu v Rimavskej Sobote Otokar Nehoda začiatkom mesiaca jún 1930 dostal telefonát z Krajského súdu v Košiciach, pričom sa dozvedel, že je dôvodné podozrenie o tom, že na súde v Rimavskej Sobote dochádza k porušovaniam zákonov.

O tomto telefonáte pomlčal a svojim podriadeným sa teda o ňom nezmienil. Keďže krajský súd získal ďalšie údaje, ktoré mali nasvedčovať tomu, že v Rimavskej Sobote sa nielen zákony porušujú ale priamo v budove súdu malo dôjsť aj k nezákonnej manipulácii s finančnými prostriedkami, zriadili teda vyšetrovaciu komisiu a vyslali ju do Rimavskej Soboty. Táto komisia bola značne prekvapená, keďže sa po predsedovi súdu zľahla zem. Do hry tak vstúpili žandári z Rimavskej Soboty a blesková kontrola preukázala, že skutočne z pokladni súdu chýbajú značné finančné prostriedky.

Okamžite bolo zahájené pátranie po Otokarovi Nehodovi, o ktorom sa vedelo, že pred prvou svetovou vojnou bol nosičom zbraní grófa Štefana Tiszu a zároveň bol u neho aj ako učeň – poľovník. V utorok, 16. júna 1930 bola na lesnej čistinke pri Lučenci nájdená mŕtvola dobre oblečeného muža, so strelnou ranou v hlave, vedľa neho bol revolver, kde chýbala z bubienka jedna strela. Vo vreckách boli doklady, ktoré preukázali, že sa jedná o defraudanta zo súdu v Rimavskej Sobote.

Tragédia sa stala aj v Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote, keď sa na skúšky z nemeckého jazyka dostavil dňa 11. júna 1912 syn miestneho veterinárneho inšpektora Tibor Bartha. Počas skúšok nevedel odpovedať ani na jednu otázku od profesora Ödöna Loyscha, a tak tento údajne celkovo slabý žiak, odišiel po skúške do bočnej miestnosti a strelil sa revolverom do hlavy.  Ťažko zraneného ho dopravili do domu rodičov, kde zanedlho skonal. Ostane nezodpovedanou otázkou, prečo mal u seba na skúške revolver, a prečo ho nedopravili skôr do nemocnice ale domov.

Čiernymi písmenami sa do kroniky v Rimavskej Sobote zapísal deň 22. september 1907. Vo večerných hodinách sa čašníčka z hostinca v mestskej záhrade 17- ročná Jolana Tomašovská strelila revolverom do hlavy a v ukrutných bolestiach zomrela, dôvod tohto činu nie je známy. Službukonajúci lekári sa nestihli ani vrátiť, keď si takúto istú možnosť zvolil aj výberca daní 53-ročný Ján Lovász, on si revolverom strelil do úst a našli sa pri ňom dva revolvery. Pôvodne chcel zastreliť aj svoju družku ale tá, šípiac niečo nekalé, na jeho volania nevstúpila do izby.

Toto je len nepatrný zlomok z dávnych tragédii, ktoré sa diali, dejú a žiaľ, aj budú diať…

Autor: Vladimír Gondáš

Zdroje: Pesti Hírlap z 18. júna 1930, Pesti Hírlap z 12. júna 1912, Pesti Hírlap z 24. novembra 1907.
Foto: Rimavská Sobota na dobových záberoch

 

Publikované 22. 8. 2016

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.