História: Blesk z jasného neba zabíjal

9. August 2016 · Autor: admin 

Stávajú sa rôzne ťažko vysvetliteľné javy, tragické, je ak pri tom dochádza k ľudským obetiam a v tom prípade, ako uvádza názov článku, zabíjal blesk z jasného neba. Dňa 5. júna 1911 usporiadal tanečnú veselicu cech krajčírov z Rimavskej Soboty v mestskej záhrade, vtedy nesúcej meno Széchenyho záhrada.

Tesne po obede sa mestom prehnal lejak, ale už o 15.00 hod. bolo krásne slnečné počasie. V čase o 15.30 hod. bola nad dreveným tanečným pavilónom vztýčovaná zástava a otvárala sa veselica. Na tejto udalosti sa zúčastnilo veľa ľudí a okolo tanečnej miestnosti sa tiesnili ďalšie zvedavé davy v úlohe divákov. Tesne pred vchodom do pavilónu bol stĺp, na ktorom bolo elektrické vedenie a pod ním stála skupina dievčat, ktorá sledovala vztyčovanie zástavy.

Zrazu sa z ničoho nič zjavilo zablysnutie, ktoré plnou silou udrelo do skupiny dievčat, sprevádzané mohutným zvukom hromu, ktorý otriasol s ľuďmi stojacími okolo pavilónu. Následky tohto javu boli katastrofálne, 20 dievčat ležalo v bezvedomí na zemi. V krátkom časovom úseku 10 dievčat získalo späť vedomie. Päť dievčat, ktoré boli na tom najhoršie a nehybne ležali na trávniku, bezodkladne naložil službukonajúci žandársky strážmajster Andor Takács na voz a okamžite ich previezol do miestnej nemocnice.  Tam sa ich ujal hlavný lekár Dr. Tomáš Locherer a poskytol im nevyhnutnú lekársku starostlivosť.

V nemocnici sa stav troch dievčat postupne zlepšoval, a tak 24-ročná Antólia Krasznyiková, 10- ročná Etelka Naschová a 17- ročná Marianna Lovászová čoskoro opustili nemocnicu a mali len malé dočasné následky zranení. 15-ročná Alžbeta Krasznyiková a 15-ročná Mária Czizmárová  však ten deň vôbec nenadobudli vedomie. Alžbeta Krasznyiková sa napokon prebrala a tiež mala len nepatrné zdravotné následky, avšak  Mária Czizmárová úplne ochrnula a jej stav bol označený ako kritický a po dvoch dňoch v nemocnici, ráno dňa 7. júna   1911 na následky zásahu bleskom umrela.

Kvôli tejto katastrofe bolo zahájené okamžité vyšetrovanie nešťastnej udalosti, avšak to preukázalo, že zodpovednosť nenesie nikto. Bol to následok prírodného javu, ktorý sa vyskytuje veľmi výnimočne a je označovaný ako suchý blesk.

Autor: Vladimír Gondáš

Zdroje: Pesti Napló zo 7. júna 1911, Pesti napló zo dňa 6. júna 1911
Foto: Mestská záhrada, kde došlo k nešťastiu.

 

Publikované 9. 8. 2016

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.