Predmetom mesiaca marec v múzeu je Solennia verejnej knižnice Malohontského seniorátu

1. Marec 2016 · Autor: admin 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote počas marca predstaví verejnosti ďalší zaujímavý predmet zo svojich zbierok, a to z historického knižného fondu. Predmetom mesiaca marec bude Solennia-zborník výročných správ verejnej knižnice Malohontského seniorátu evanjelickej cirkvi a.v., ktoré boli slávnostne prednesené 13. septembra 1815 v Nižnom Skálniku.

Solennia VII. Memoriae Anniversariae Bibliothecae publicae Kis-Honthanae Senioratus evang. aug. conf. Alsó Szkalnokini die 13. septembris Anno 1815. celebrata (Siedme  slávnostné pamätné výročné správy verejnej knižnice Malohontského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania. Prednesené v Nižnom Skálniku 13. septembra roku 1815.).

Tieto slávnostné správy boli vydané v roku 1816 v Banskej Bystrici a sú vlastne 7. zborníkom Učenej spoločnosti malohontskej. Zborník obsahuje literárne, filozofické i regionálne, vlastivedné diela malohontských vzdelancov, členov Učenej spoločnosti malohontskej. Jednotlivé príspevky sú napísané buď po slovensky, alebo po česky, maďarsky, nemecky či latinsky. Žiaden príspevok nie je preložený do iného jazyka. Vzdelanci totiž ovládali všetkých päť jazykov.

Učená spoločnosť malohontská-Erudita societas Kis-Hontensis vznikla v roku 1808 v Nižnom Skálniku. Bola založená z iniciatívy evanjelického kňaza Mateja Holku mladšieho (1757-1832) a právnika, zemana Jána Feješa (1764-1823).  Jej členmi sa stali malohontskí vzdelanci. V Nižnom Skálniku založili i verejnú knižnicu Malohontského seniorátu. Priestory pre knižnicu i spoločnosť poskytol Ján Feješ vo svojej zemianskej kúrii. Významnými členmi spoločnosti boli aj: Michal Sabó (1761-1811), Samuel Kollár (1769-1830), Ján Laurenci (1775-1819) a Samuel Reuss (1783-1852).

Členovia sa schádzali raz ročne, skoro vždy 13. septembra, na slávnostných literárnych besedách. Na týchto besedách prednášali svoje príspevky a následne ich vydávali v zborníku Solennia. Zborník spočiatku vychádzal každoročne, neskôr zriedkavejšie. Spolu vyšlo, v rokoch 1809-1842, 25 ročníkov zborníka Učenej spoločnosti malohontskej.

Zdroj: Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka

 

Publikované 1.3. 2016

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.