Začína adventné obdobie

30. November 2017 · Autor: admin 

V nedeľu, 3. decembra zapálime prvú sviečku na adventnom venci. To je predzvesťou toho, že začína štvortýždňové adventné obdobie. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ, do Vianoc.

Pre mnohých ľudí je adventný veniec iba dekoratívnym predmetom, ktorým si skrášľujú svoju domácnosť. Nemá pre nich žiadny ďalší hlbší význam. Pre kresťanov má však požehnanie adventného venca vyzdvihnúť jeho význam pre celú rodinu. Adventným vencom vyjadrujeme nádej, že sa náš život vydarí a že to, čo sa v priebehu uplynulého roku pokazilo, sa znova zacelí a zahojí.

Pôvod adventného venca nie je presne známy. Podľa historických prameňov kruh so sviečkami poznali už predkresťanské germánske kmene. Kruh mal symbolizovať nekonečno, Boha, ktorý nemá začiatok, ani koniec. Sviečky a ihličie mali vyjadrovať túžbu po teple a svetle, túžbu po jari. V Škandinávii sa počas zimy ľudia zvykli modliť k bohu svetla, aby vrátil slnko späť na zem, predĺžil dni a priniesol znova teplo. Krátke dni v decembri sa snúbia s najtmavšími nocami v roku. Býval to čas bludičiek, škriatkov a bielych paní, ktorých návšteva – ako sa kedysi verilo – zaručovala dobrú úrodu v budúcom roku. Vence a sviečky umiestnené v oknách obydlí a dvorcov mali týmto bytostiam ukazovať cestu. A od týchto svetielok bola už len krátka cesta k adventnému vencu, ktorý ohlasuje blízke narodenie Krista.

Ďalšie historické pramene tvrdia, že adventný veniec bol vynájdený v 19. storočí. V čase adventu sa deti v hamburgskej škole Rauhes Haus, založenej protestantským pastorom Johan Hinrich Wichernom každý deň pýtali, či už sú Vianoce. V roku 1839 im J. H. Wichern postavil veľký drevený kruh a položil na neho 19 malých červených a 4 veľké biele sviečky. Malú sviečku zapálil postupne každý všedný deň v čase adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. Tento predvianočný zvyk sa šíril veľmi rýchlo. Neskôr sa adventný veniec vyvinul do menšej podoby so štyrmi sviečkami, ako ho poznáme dnes.

Tradičnými farbami adventného venca sú farby života- červená a zelená. Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. Ako ozdoby sa okrem jarabiny, orechov, šišiek a ďalších prírodných materiálov používajú jabĺčka, od čias raja považované za plody života. Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Štyri sviece predstavujú štyri adventné nedele, ich počet sa môže chápať ako symbol úplnosti a jednoty – pomyslime si na svetové strany, základné prvky, ročné obdobia. Svetlo sviečok znamená Kristus, svetlo sveta.

Autor a foto: Marta Kanalová, zdroj: internet

 

Publikované 30. 11. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.