História: Návrat k hradu Muráň (pokračovanie)

16. Júl 2015 · Autor: admin 

V prvej časti sa opisovala inšpekcia na hrade Muráň, ktorá prebiehala od 6. februára 1558, plynulo vstúpime teda do deja a vrátime sa späť do hradných priestorov. Prvá časť článku je zverejnená na týchto stránkach: http://www.gemerland.sk/?p=56023

Ďalej sa tu nachádzajú na rôznych miestach uložené delá tak,  aby v prípade náhodnej náhlej potreby ich bolo možné použiť. Tieto delá sú však vystavené nepriazni počasia, nemajú žiaden prístrešok a na dôvažok, nemajú ani lafety alebo primerané drevené podstavce. Prečo by aj mali mať. Aby sme zabránili ich ďalšiemu poškodzovaniu, rozkázali sme, aby im z dosák urobili prístrešok a dali vyhotoviť buď drevené podstavce alebo lafety s kolesami.

Obilniny sú uskladnené na dvoch miestach, na jednom mieste je 2.792 korcov. Nariadili sme, aby tu bolo častejšie vetrané, a aby sa toto v prípade núdze mohlo použiť pre hradné potreby, pretože ešte sa zo skladu nebralo obilie a nie je ani pokazené, ale je už roky uložené do dnešných dní pre prípad núdze. Na druhom mieste sa nachádza 350 korcov obilnín. Rozkázali sme,  aby tu spomenutých a nedotknutých 2.792 korcov obilia pre núdzové potreby hradu uchovali a ostatných 350 korcov, pretože v hrade nie je múka alebo je jej veľmi málo, tak sme zariadili, aby okamžite začali mlieť a z toho pre potreby vojakov každodenne upiekli chlieb. Keďže toto množstvo múky vydrží pre potreby vojakov len krátku dobu, dali sme si predvolať Petra Fajgela a dohodli sme sa na tom, že z desiatkov Šarišskej župy, čo najskôr nech sem pošle v sudoch uloženú múku o objeme 500 korcov, čo sa rovná objemu 1.000 viedenských meríc múky.

Keďže Vaše veličenstvo nám prísne nariadilo, aby sme zistili,  odkiaľ sa dá zabezpečiť dostatočné množstvo obilnín pre vojakov ako aj hradnú čeľaď, a aby ho bolo dostatok uskladneného aj do budúcnosti, tak sme lepší spôsob nenašli ako obrátiť desiatok zo Šarišskej župy pre potreby hradu Muráň. Pretože predchádzajúce desiatky, ktoré sa platili pre hrad Muráň, tak tieto pozemky sú z časti Bebekovým majetkom alebo iných šľachticov a prešli pod správu Hajnáčky, (Arbó?), Hodejova a Putnoku, takže pod hrad Muráň patrí len veľmi málo pozemkov. Pod hrad nepatria úrodné orné pôdy, a ak sa aj nájde taká, ktorá by sa mohla obrábať, tak ju nemá kto obrábať, pretože poddaní  utiekli a pôda je neobrábaná. Zabezpečenie hradu Muráň obilninami je teda možné vykonať len spomenutým desiatkom zo Šarišskej župy, pretože ak sa desiatok presne vyberie, tak musí zostať dostatok obilnín pre hrad Muráň ako aj Šarišskú župu.

Ťažkosti predpokladáme v tom, že vyberanie desiatok vo felvideku sa z časti za smiešnu cenu dostalo do rúk mestským pánom a šľachticom a od týchto potom,  keď Vaše veličenstvo potrebuje obilniny, tak si ho od nich musí kupovať za peniaze, ktoré by boli potrebnejšie ak by sa mohli investovať v prospech hradov. V mene Vášho veličenstva sme dôrazne upozornili správcov majetkov, aby z desiatkov nespustili súkromným osobám ani najmenšiu časť, ale oni zatiaľ toto nariadenie nevzali v úvahu a robia, čo sa im zachce. Je tu obava, že tak budú konať aj naďalej, a ak Vaše Veličenstvo nevydá prísny rozkaz, a ak oni budú naďalej takto šafáriť, tak z vybraných desiatkov nielen hrad Muráň  ale ani  Šarišský hrad,  nedokážeme riadne obhospodarovať a udržiavať v žiaducom stave.

Ďalej ponížene oznamujeme Vášmu veličenstvu, že v hrade Muráň sa nachádzajú vo veľkom množstve nepotrebné ženy a deti a ich počet skoro dvojnásobne prevyšuje stav hradnej posádky, pričom spotrebujú nemálo potravín ako aj chleba. Považovali by sme za užitočné, ak by boli tieto osoby z hradu odstránené, ale toto je možné vykonať len tak, že sa vymení celá hradná posádka. Ako sme už uviedli, na hrade sú problémy so zásobovaním, a tak nech rozhodne Vaše Veličenstvo, ako to uzná za najlepšie a najvhodnejšie riešenie.

Čo sa týka žoldu vojakov, tak je v dostatočnej  výške. Plat dvorného sudcu s rodinou, bez platu kočišov, je vo výške 744,5 rýnskych forintov, čo na jeden rok činí 8.434 rýnskych forintov (ďalej menu uvádzam len ako rýnske). Kapitán pre svoju osobu dostáva 50 rýnskych, na štyroch pešiakov 32 rýnskych, na osem českých pešiakov 20 rýnskych, šesť ľahkých jazdcov 22.5 rýnskych, šiestich robotníkov 15 rýnskych, na jedného pisára, trubača a poddôstojníka 16 rýnskych. A tak plat kapitána na jeden rok je vo výške 1866 rýnskych. Zástupca kapitána spolu aj so svojimi deťmi dostáva mesačne 30 rýnskych, zástavník 12 rýnskych, veliteľ stráže spolu s deťmi 14 rýnskych, kňaz, ktorý má zároveň miesto pri kapitánovom stole, dostáva 10 rýnskych a osem pochôdzkarov po 6 rýnskych, deviaty pochôdzkar dostáva 8 rýnskych.  Mužstvo v počte 79 radových vojakov dostáva po 5 rýnskych, bubeník lukostrelcov 12 rýnskych, dvaja strelmajstri pri delách po 18,5 rýnskych, dvaja majstri na výrobu kočov 14 rýnskych, holič 6 rýnskych, dvaja kováči 14 rýnskych a jeden kolár na výrobu kolies 8 rýnskych.

(pokračovanie v najbližších dňoch)

Autor: Vladimír Gondáš
Zdroj: Ján Illéssy – Várvizsgálatok 1557 – 1558. Foto: Kresby Gustáva Keletiho

 

Publikované 16. 7. 2015

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.