70. výročie založenia týždenníka Národný front

21. Apríl 2015 · Autor: admin 

22. apríla si pripomenieme 70. výročie založenia týždenníka Národný front. Týždenník začal vychádzať ako tlačový orgán Okresného národného výboru v Rimavskej Sobote od 22. apríla 1945. Založil ho Ondrej Klokoč (1911—1975), rodák z Hačavy, za Slovenského národného povstania predseda Revolučného okresného národného výboru v Hnúšti a po vojne vládny zmocnenec pre oslobodené a prinavrátené územie na južnom Slovensku.

Spolupracoval s Ondrejom Laciakom (1920—2012), rodákom zo Sirka, odborným učiteľom na meštianskej škole v Rimavskej Sobote, ktorý bol výkonným redaktorom Národného frontu aj po jeho odchode do Banskej Bystrice.

Týždenník Národný front mal najprv štyri strany novinového formátu. Neskôr vychádzal na ôsmich stranách. Prinášal informácie o živote v meste a v okolí. Uverejňoval predovšetkým správy o rekonštrukcii hospodárstva, priemyslu a poľnohospodárstva, z oblasti kultúry, školstva a zdravotníctva. Získal si spolupracovníkov aj na vidieku a na prinavrátenom území na južnom Slovensku.

Veľkú pozornosť venoval problémom maďarsko-slovenských vzťahov po vojne. Spočiatku presadzoval vysídlenie maďarského obyvateľstva, neskôr si osvojil oficiálnu formu riešenia tohto problému – výmenu obyvateľstva – Slovákov z Maďarska za Maďarov na Slovensku, – a reslovakizáciu. Za Slováka sa mohol prihlásiť aj ten, kto sa stal Maďarom, ale mal slovenské korene.

Na stranách Národného frontu sa často objavovali články aj o ďalších aktuálnych a pálčivých otázkach, napr. o  používaní slovenčiny ako úradného jazyka, alebo o jazykovej čistote nápisov na firemných tabuliach a pod. Každé číslo Národného frontu vyvolalo živý ohlas u čitateľov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napr. v USA u našich krajanov.

Tri obdobia vydávania

Týždenník Národný front je zaujímavý aj zo žurnalistického hľadiska. Články písali novinári-neprofesionáli. Počas štvorročného vydávania sa v ňom prejavili tri ideologicky a politicky odlišné obdobia:

Prvé obdobie – roky 1945—1946 ­­– po vojne vychádzal ako týždenník ONV v Rimavskej Sobote s ľudovodemokratickou orientáciou za vedenia umierneného komunistu Ondreja Klokoča.

Druhé obdobie – roky 1946—1947 – po parlamentných voľbách bol krajovým týždenníkom osvetových rád v Gemeri-Malohonte s demokratickou orientáciou, ovplyvnenou širokou redakčnou radou na čele s báťom Jánom Uramom, redaktorom a vydavateľom týždenníka Gemer-Malohont z obdobia prvej ČSR.

Tretie obdobie – rok 1948 – po prevrate vychádzal ako krajový týždenník Gemera-Malohontu aj pre oblasť Tornale a Revúcej so socialistickou orientáciou ovplyvnenou akčným výborom a okresným výborom KSS.

Prvé regionálne noviny po vojne

Hlavným cieľom týždenníka Národný front v tomto období bola kultúrna výstavba Gemera-Malohontu a jeho pohraničia, stmelenie slovenského etnika, spravodajská činnost, aktuálne informácie a správy, publikačná a literárna činnosť, hospodárska spolupráca a zjednotenie tvorivých síl Gemera-Malohontu.

Autor: Július Molitoris

 

Publikované 21. 4. 2015

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.