S Veľkou nocou sa kedysi spájali magické úkony

31. Marec 2018 · Autor: admin 

Počas veľkonočných sviatkov si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca – po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu – nedeľu – pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Matúš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1).

Veľkonočný týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Typickými veľkonočnými zvykmi na Veľkonočný pondelok je oblievanie vodou, šibanie prútikmi a maľovanie veľkonočných vajíčok.

V tradičnej kultúre našich predkov sa s veľkonočnými  sviatkami  spájali obyčaje spojené s príchodom jari. Prosperitné a magické úkony mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a zdravie ľudí a dobytka. Množstvo z prostriedkov využívaných v pohanských obradoch prevzalo kresťanstvo a používajú sa aj v súčasnosti: svätenie vody, zelene, potravín a zapaľovanie ohňa. Voda mala očistný i ozdravujúci charakter, preto na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu bolo časté obradové umývanie sa ľudí v potoku ešte pred východom slnka. Zeleni a čerstvým vetvičkám bola pripisovaná schopnosť prinavrátiť životnú silu a zabezpečiť zdravie. Oheň mal magicko – očistný charakter a pomáhal zaháňať nečisté sily na začiatku poľnohospodárskeho cyklu.

V súčasnosti tieto zvyky našich predkov upadajú do úzadia. V mnohých rodinách, hlavne v mestách, sa nedodržiava ani zvyk oblievania vodou, či šibania dievčeniec prútikmi na Veľkonočný pondelok. Mnohí ľudia dni voľna počas jarných sviatkov využívajú na oddych, prechádzky v prírode, alebo ich trávia na chate.

Veľkonočný pondelok niekde nazývali aj Červený pondelok podľa farby vajíčok, ktoré boli najčastejšie červené. Farbenie vajec bolo známe už v starom Egypte, ako to dokazuje vybavenie hrobov. Dodnes sa napr. v Chorvátsku odnášajú na hroby čierne vajíčka. Rôznou technikou bohato zdobené vajíčka sú tradíciou východoeurópskych  národov, podobne aj polievačka a šibačka na Veľkonočný pondelok. Nielen na dedinách, ale aj v mestách je ešte stále mnoho rodín, ktoré sa venujú zdobeniu kraslíc rôznou technikou alebo vytváraniu jarných aranžmánov.

Autor: Marta Kanalová, zdroj: internet

 

Publikované 31. 3. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.