V Tornali otvorili A-KLUB

14. Október 2014 · Autor: admin 

V Tornali bol v piatok, 10. októbra slávnostne otvorený novovzniknutý klub občianskeho združenia pod názvom A-KLUB Tornaľa. Slávnostné otvorenie a prestrihnutie pásky vykonala primátorka mesta Tornala Mgr. Anna Szögedi s vedúcim klubu Aladárom Kálim.

Zrekonštruované priestory na Bottovej ulici č. 23 oproti železničnej stanici pre potreby klubu  bezodplatne dal k dispozícii MUDr. Nejman, ktorému za túto pomoc ďakujú všetci zakladajúci členovia klubu.

Po slávnostných príhovoroch vedúci klubu predložil koncepciu činnosti na rok 2014 a súčasne predostrel niektoré zaujímavé akcie na rok 2015, ktoré bude klub v rámci svojej činnosti pre širokú verejnosť organizovať. Následne bola v družnej debate medzi pozvanými hosťami a členmi klubu za prítomnosti médií odštartovaná pravidelná činnosť klubu.

Klub Abstinentov (A-KLUBTM) ako jeden z mnoho klubov predstavuje pôdu pre šírenie nového spôsobu života, ktorým sa odkláňajú od alkoholickej (toxikomanickej) subkultúry našej spoločnosti k zdravému, triezvemu spôsobu života.

Združuje nielen osoby závislé od alkoholu, ale aj patologických hráčov a osoby závislé od iných druhov drog, rodinných príslušníkov závislých osôb a ich priateľov, ktorí sa stotožňujú s poslaním a cieľmi klubu. Cieľom A-KLUBU je podať pomocnú ruku pre tých, ktorí chcú byť hrdí na to, že sú silnejší než závislosť a zmenou životného štýlu dosiahnu nové, pozitívne úspechy vo svojom živote.

Viac informácií o A-KLUBE nájdete na: www.a-klub.jimdo.com

Zdroj: Aladár Káli, vedúci A-KLUBU v Tornali, foto: Jozef  Tokár

 

Publikované 14. 10. 2014

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.