Traja králi a ich dary

6. Január 2014 · Autor: Viliam Vaš 

Boli to vlastne iba mudrci, ktorí prišli do Betlehema možno na ťavách, avšak doniesli novorodeniatku okrem vtedy troch najdrahších darov (kadidlo, zlato a myrhu) aj vyznanie a poklonu ako Spasiteľovi sveta. Podľa východných múdrych kníh sa príchod Troch kráľov spomína v rámci sviatku Narodenia Pána. V rímskokatolíckej cirkvi sa ich sviatok každoročne slávi 6.januára v rámci sviatku Zjavenia Pána.

Počas tohto sviatku sa u nás posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa  roka výraz v tvare 20-C+M+B-14 (Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom). Toto sa však medzi ľuďmi často chybne vysvetľuje ako 20-G+M+B-14 podľa  troch kráľov (pritom mená Gašpar, Melichar a Baltazár pochádzajú až z 12. storočia, kedy ich tak pomenovali na parížskej univerzite).

Nuž, ako si to niektorí vysvetľujú,  je to ich vec, nás však zaujíma jedna maličkosť: ich zobrazenie na ikonách či obrazoch a ich symbolika. Podľa legiend, jeden z nich bol mladý (z RS ten odchádzajúci za lepšou prácou a symbolizuje ho vzdušná myrha), druhý starý (tu zostávajúci dôchodca so zemným kadidlom) a tretí v strednom veku (na Slovensku človek makajúci sťa fretka na nepracujúcich, a toho najlepšie vystihuje vodné zlato). Na Západe (neviem či aj v RS) však jedného z nich zobrazujú ako černocha s ešte nezapálenou myrhou (v Sobote by to mohol byť kľudne náš počerný sused), a tak z Východu zrejme nemohol byť- iba ak z Indie. Druhý bol evidentne biely, a tak bol očividne z chladného Severu- možno až hen z Banskej Bystrice, kde si želajú s kadidlom biele Vianoce. No a tretí? S veľkou pravdepodobnosťou tento chlapík pochádzal z teplého Juhu. Lebo ešte západné mocnosti ešte neboli objavené resp. dávno zaniknuté ako Atlantída. Svedčí o tom aj znak $ na zlatej tehličke (S- ako South) symbolizujúcej pominuteľnosť tohto údajne najstaršieho tečúceho kovu, a ktorú priniesol zo svojej chudobnej a zadlženej krajiny.

Ako to bolo v skutočnosti, to sa už súčasníci asi nedozvedia, ale traja mudrci svojím príchodom do Betlehema oznámili svetu narodenie Spasiteľa ľudí. Malému v jasličkách priniesli okrem poklonenia aj dary a tie pomohli Svätej rodine pri vykúpení od nepríjemných colníkov cestou do Egypta, kam Jozef a Mária s malým Ježiškom utiekli pred arogantným a ješitným kráľom Herodesom. Ten sa mal čoho obávať. Prišla kráľovská Pravda na svet a Vykupiteľ mnohých, a tak sa Herodes obával o svoj svetský a na klamstvách, lúpežiach i vraždách (malých detí neviniatok a Svätého Jána Krstiteľa) založené kráľovstvo. Narodil sa Veľký kráľ- Kráľ kráľov a potomok kráľa Dávida, a to Herodes a s ním mnoho nespravodlivých nedokázal prehltnúť.  Avšak traja mudrci svojím poklonením jasne vyznali nielen kráľovský ale aj Božský pôvod malého Ježiša.

A tak je to aj do dnes. Akonáhle sa objaví spravodlivý, tak ho klamári, zlodeji a vrahovia chcú ukrižovať a obetovať za svoje hriechy. Lenže pritom zabúdajú na svoje vlastné spasenie pred večným zatratením.

A ako to pokračovalo? Podľa Knihy kníh mudrci boli varovaní vo sne, aby cestou späť sa nevracali k Herodesovi. A potom už o nich sú len ľudové mýty. Podľa jedného z nich, vraj ich ostatky ležia v dóme v Kolíne nad Rýnom, ako dar známemu nemeckému cisárovi Barbarossovi v 12.storočí.

V súčasnosti sa každoročne 6.januára- na sviatok Zjavenia Pána pri svätých omšiach požehnáva voda, soľ a krieda. A potom kňazi chodia do domovov ľudí, kde ich požehnávajú vodou. Kňaz sa pritom modlí spolu s domácimi, urobí znak kríža nad príbytkom a domácimi. Ďalej, pokropí byt požehnanou vodou a nad dvere napíše požehnanou kriedou nový letopočet a písmená 20-C+M+B-14, čo značí Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento dom. Toto požehnanie má sprevádzať rodinu počas celého roka, ochraňuje ich pred útokmi zlého ducha a podporuje ich mravný rast.

Autor: Viliam Vaš

Zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.