Mesto na zbere a vývoze smetí ušetrilo až 452 213, 53 eur

4. September 2013 · Autor: Marta Kanalová 

Rimavskosobotskí poslanci prerokujú na svojom zasadnutí 10.septembra  aj správu z vykonania kontroly bežných výdavkov – nákladov na zber, odvoz a skladovanie  tuhých komunálnych odpadov, resp. dodávateľských faktúr za vykonávanú činnosť. Predkladateľom materiálu je hlavný kontrolór mesta Ladislav Štavina. V tejto súvislosti z iniciatívy primátora mesta Jozef Šimka nezávislý audítor Ing. Zoltán Koós vypracoval správu ohľadne zberu a vývozu tuhého komunálneho odpadu.

Jedná sa obdobie od 1.7. 2011 do 30. 6. 2012, kedy túto činnosť vykonávala na základe 15-ročnej zmluvy súkromná zahraničná firma Brantner (celkové náklady na odpad činili 806 487,57 eur) a od 1.7. 2012 do 30. 6. 2013 (celkové náklady na odpad činili 354 274,04 eur), kedy zber a vývoz smetí zabezpečuje mesto prostredníctvom technických služieb.

„Zo správy vyplýva, že odkedy samospráva zabezpečuje zber a vývoz tuhého komunálneho dopadu sme ušetrili 452 213, 53 eur (cca 13,6 mil. Sk). Ak to prepočítame za obdobie 15-tich rokov, kedy mesto odovzdalo túto činnosť do rúk zahraničnej firme, z vreciek občanov Rimavskej Soboty sa odčerpalo viac ako 200 mil. Sk. Bolo to veľmi zlé rozhodnutie zo strany vtedajšieho vedenia mesta. Mrzí ma to, že komisia, vytvorená pred 15-timi rokmi aj z terajších poslancov mestského zastupiteľstva, si neuvedomila, že odovzdala do rúk zahraničnej firmy zlatú sliepku, znášajúcu zlaté vajíčka,“ podotkol primátor mesta Jozef Šimko, ktorého mrzí aj to, že ľavicoví poslanci namiesto toho, aby privítali jeho rozhodnutie, že túto činnosť bude zabezpečovať samospráva sama, podali na neho trestné oznámenie za kúpu dvoch vozidiel, že zneužil právomoci verejného činiteľa. To však bolo napokon neopodstatnené.

Súčasnému vedeniu mesta sa za 2,5-ročného pôsobenia podarilo znížiť aj úverové zaťaženie mesta z bezmála 200 mil. Sk na 127 mil. Sk. Ku 30. 8. 2013 je celkové úverové zaťaženie mesta 4 239 129 eur (127,7 mil. Sk).

„Pokiaľ by sme smeti boli zbierali po dobu 15 rokov za pomoci TSM, tak dnes si môžeme vydýchnuť a povedať si, že nemáme žiadne úverové zaťaženie, pretože 204 mil. Sk sme vyplatili za zber tuhého komunálneho odpadu a úverové zaťaženie je 127,7 mil. Sk. Vzhľadom na tieto vynikajúce ekonomické výsledky, som pred poslanecký zbor predložil návrh, aby sme vzali úver na asfaltovanie ďalších 17 najkritickejších ulíc. Následne bola zostavená komisia, ktorá zoznam ulíc upresnila,“ povedal J. Šimko.

Pripomíname, že mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí schválilo vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na obnovu komunikácií v meste podľa upresneného zoznamu ulíc komisiou mestského zastupiteľstva s presne špecifikovanými  parametrami (normami) v maximálnej hodnote 360 tisíc eur s podmienkou, že víťaz verejnej obchodnej súťaže súhlasí so začatím prác až po odsúhlasení finančných zdrojov mestským zastupiteľstvom. Zároveň zaviazalo primátora mesta do desiatich dní po verejnej obchodnej súťaži zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré schváli finančné zdroje podľa výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

„Čo sa týka verejnej súťaže, otváranie obálok bude 10. septembra. Výsledok predložím poslancom už popoludní na rokovanie a navrhnem, aby prijatie úveru odsúhlasili. Ak mi to poslanecký zbor odsúhlasí, nakoľko súťaž bude ukončená, predpokladám, že  práce začnú v októbri a najneskôr do 15. novembra budú ďalšie ulice vyasfaltované. Tým pádom si môžeme povedať, že po 40-tich rokoch máme ako-tak ulice v meste v poriadku,“ uzavrel J. Šimko.

Poznámka k tabuľke:
Obdobie 1 – zber a vývoz smetí  vykonávala súkromná firma Brantner
Obdobie 2- zber a vývoz smetí vykonávali technické služby mesta

Autor: Marta Kanalová

 

 

Comments

7 komentáre/ov - “Mesto na zbere a vývoze smetí ušetrilo až 452 213, 53 eur”

 1. motorid - 4. September 2013 21:39

  Páni poslanci za SMER SD navrhujem vám, aby ste podali trestné oznámenie na primátora.
  Dôvod ? Okráda zahraničného podnikateľa !

 2. viva - 5. September 2013 9:09

  A čo tak opačné garde ? A keby primátor podal trestné oznámenie na zahraničnú firmu, ktorá odnášala “zlaté vajíčka spod zlatej sliepky” za Dunaj ? Však stále to spomína, má aj dôkazy na to, tak …

 3. don - 5. September 2013 10:14

  Primátor, by mal začať podávať trestné oznámenie na Hlinku, Ćemana, Végha atď. lebo aj im “kvaplo” z toho zlatého vajíčka, veď oni boli zato, aby Brantner vynášal smetí, oni ich sem dostali.

 4. primator - 5. September 2013 12:25

  Pán Don, ak dovolíte kus Vás poopravím. Zber tuhého komunálneho odpadu na návrh vtedajšieho vedenia mesta /1996/ bol odčlenený od Technických služieb mesta Rimavská Sobota a zároveň bola zriadená komisia na čele s pánom Ing. Brndiarom, členovia Ing.Végh, JUDr. Bornayová, MVDr.Hlinka /otec terajšieho poslanca MsZ pána Ing. Hlinku/ ……ktorá komisia predložila poslancom MsZ návrh na zriadenie firmy EKORIS /100 % majetková účasť mesta/ a zber počas pár mesiacov bol vykonávaný prostredníctvom tejto firmy. V ďalšom návrhu komisia predložíla návrh na odpredaj obchodných podielov firmy Ekoris s.r.o. pre zahraničnú firmu Brantner s.r.o., ktorej mesto na návrh komisie odpredalo 51 % za 1000.- sk./1 %. a pre spoločnosť Tauris 34 % taktiež za sumu 1000.- sk/1 %. Znamená to, že zahraničná firma získala 51 % podiel za sumu 51 tisíc Sk a firma Tauris za sumu 34 tisíc sk. 34 % podiel. Zároveň zahraničná firma mala za úlohu vybudovať v obci Uzovská Panica skládku tuhého komunálneho odpadu v hodnote 40 mil. Sk. Bohužiaľ nestalo sa a dodnes vozíme odpad do susedného Lučenca.
  Zároveň došlo k odpredaju zbernbých nádob ako aj zberného dvora pre zahraničnú firmu a zrejme sa nájde niekto kto tu uvedie za akú sumu, ak nie dodatočne to napíšem. Verte však, že za drobné.
  Bohužiaľ Váš návrh ohľadne podania trestného oznámenia nemôžem rešpektovať, je to nereálny návrh, pretože o odovzdaní zberu komunálneho odpadu pre zahraničnú firmu v konečnom dôsledku rozhodlo mestské zastupiteľstvo v ktorej sedel síce aj pán Čeman, Végh i pán MVDr.Hlinka, ale v danom prípade kolektívna trestná zodpovednosť v našej republike neexistuje, bolo to legálne rozhodnutie až na to, že občania mesta prišli v priebehu 15 rokov o viac než 200 miliónov korún a ako to ja zvyknem hovoriť odpredali sliepku ktorá znášala zlaté vajíčka .
  S pozdravom JUDr. Jozef Šimko, priomátor mesta.

 5. don - 5. September 2013 14:28

  Pán primátor ďakujem Vám, že Ste objasnili situáciu, možná , že to pochopia aj osoby ktorí mali na tom podiel a mali z toho aj daaké ” výhody”.

 6. ykcotopaz - 5. September 2013 19:23

  Dajme slovo pánovi Ing. Brndiarovi, ak sa z toho nevyseká, tak nech rezignuje aj na
  funkciu okresného predsedu Zväzu protifašistických bojovníkov. ( :-D )
  MVDr Hlinka bol istý čas a externe zamestnaný v Dome politickej výchovy pri OVKS Rimavská Sobota, neskôr mútil vodu spolu s Ing. Košínom na jednom vysokom poste štátnej správy, v hektickej dobe, ktorej sa úsmevne hovorí: od totality k demokracii.
  Netreba zabúdať, že tejto a im podobným zlodejinám žehná zákon. Preto sú vo
  väčšine prípadov bezmocní prokurátori a vyšetrovatelia. Sme naozaj slobodná
  krajina, o ktorej sme snívali, ale hlavne bezcharakterní dobrodruhovia.

 7. motorid - 6. September 2013 7:24

  Nechajte pána Brndiara na pokoji. Má už svoje roky. Tu skôr je na mieste otázka na pána Ing.Végha, MVDr.Hlinku, Mgr.Čemana, JUDr.Bornayovú , teda pre tých ktorí presadzovali takýto nehorázny predaj ?

  Rád by som si prečítal ich stanovisko, tu na gemerlande.

  Aký je ich pohľad na túto skutočnosť po 16 rokoch ?

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.