Nový školský rok v ZŠ P. Dobšinského, na otvorení bol aj primátor

2. September 2013 · Autor: Marta Kanalová 

Letné prázdniny sa skončili a brány škôl sa dnes opäť otvorili. Začal sa nový školský rok 2013/14. S netrpezlivosťou a napätím ho očakávali najmenší školáci, ktorí zasadali do školských lavíc po prvýkrát. Niektorým vyhŕkla aj slzička. Tí starší sa zase i napriek rannému vstávaniu tešili na stretnutie so svojimi spolužiakmi. Pretože v uliciach bol väčší ruch, ako býva obyčajne, na bezpečnosť na cestách dohliadali dopravní policajti. Svoje brány otvorila aj ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Tento rok bol začiatok školského roka trochu netradičný, pretože medzi školákov prišli aj primátor mesta Jozef Šimko, poslanec mestského zastupiteľstva Štefan Baláž a vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry mestského úradu Viliam Vidinský.

„Naša škola má 560 žiakov, z nich je 60 prvákov. Počty žiakov sa ešte upravujú,  lebo je veľký pohyb detí a hlavne rodičov žiakov, ktorí odchádzajú za prácou. Otvárame štyri prvé triedy, pričom v jednej z nich sa budeme venovať žiakom, ktorí majú vyšší všeobecný intelekt. Malo by byť v nej 12 žiakov,“ vyjadril sa riaditeľ ZŠ P. Dobšinského Peter Nôta. Ďalej uviedol, že v porovnaní s uplynulým školským rokom je počet žiakov približne na rovnakej úrovni. Škola by však privítala viac žiakov. ZŠ P. Dobšinského sa zameriava hlavne na výučbu cudzích jazykov a informatiky. Má množstvo mimoškolských aktivít, do ktorých sa snažia zapájať aj rodičov.

„Žiakom prajem do nového školského roka veľa chuti a energie do učenia, rodičom trpezlivosť a učiteľom hlavne veľa síl a energie, lebo pri súčasnom stave v školstve a legislatívnych zmenách, ktoré nás v tomto školskom roku čakajú, si to bude vyžadovať úsilie aj nad rámec svojich povinností,“ povedal P. Nôta.

Primátor mesta Jozef Šimko zaželal pedagogickému zboru všetko najlepšie, veľa úspechov a trpezlivosti žiakom, hlavne prváčikom a deviatakom. Vyjadril presvedčenie, že  tento školský rok vedenie školy a pedagogický zbor zvládnu, aby sme mali veľa múdrych a šikovných žiakov. A ako si prvý muž mesta spomína na svoj prvý školský deň? „Na svoj prvý deň v škole si dobre pamätám. Na obdobie, keď som bol prváčik, mám pekné spomienky. Verím, že také isté spomienky budú mať aj deti, ktoré prvýkrát v živote zasadli do školských lavíc,“ prezradil J. Šimko.

Poslanec mestského zastupiteľstva Štefan Baláž poprial v prvom rade prváčikom pevné zdravie, hodne šťastia a trpezlivosti pri prvom spoznávaní prvých písmen, prvých viet  a pedagogickému zboru trpezlivosť, pretože v dnešnej dobe je naozaj cťou byť učiteľom, ale aj ťažkým bremenom, pretože doba je taká, aká je, deti sú dosť uvoľnené, čo sa týka najmä morálky a pedagógovia musia mať naozaj nošu trpezlivosti a zvládať tieto veci. Pedagógovia si podľa neho zaslúžia za svoju náročnú prácu najväčšie ocenenie. „Na svoj prvý deň v škole si pamätám. Vyrastal som na dedine, už sme cez prázdniny chodili  okukávať školu a tešili sme sa, lebo sme ešte nevedeli, čo nás čaká. Pamätám si aj svoju prvú tašku, ktorú mi z plátna ušila stará mať. V nej som nosil prvý šlabikár. Bolo to v roku 1948. Dnes sa možno takéto tašky nosia na turistiku. V povojnových rokoch, kedy som chodieval do školy, boli učiteľmi v dvojtriedkach na dedinách väčšinou manželské páry, takže sme sa učili takou rodinnou formou. Vždy som sa tešil,“ zaspomínal si Š. Baláž.

Vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry mestského úradu Viliam Vidinský v súvislosti s prvým školským dňom poprial  všetkým pedagógom, žiakom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, aby školský rok bol, čo sa týka ekonomického pozadia, mzdových nárokov a výchovno-vzdelávacieho procesu, minimálne na tej úrovni ako bol predchádzajúci, a aby bol ešte lepší.

Autor: Marta Kanalová

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.