SNP malo internacionálny charakter

28. August 2013 · Autor: gemerland 

Aj v Rimavskej Sobote si pripomenuli na 69. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Pietny akt na Námestí M. Tompu pred pomníkom osloboditeľov organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OV SZPB). „Kvapka krvi v hore blýska sa jak zory, ako hviezda lieta za žerava do zlata. Kvapka krvi svieti z javorovej hory, za slobodu vyliata, žiaľ, za cenu života,“ recitovala úvodnú básničku Erika Juhászová, po nej pozdravil účastníkov pietneho aktu Štefan Baláž, podpredseda OV SZPB.

„SNP patrí medzi najvýraznejšie udalosti dejín slovenského národa,“ zdôraznil vo svojom slávnostnom príhovore predseda OV SZPB Pavel Brndiar. „Vďaka tomu sme sa dostali na stranu víťazných národov,“ pokračoval. Musíme si pripomenúť udalosti SNP aj za to, aby sme nikdy na to nezabudli, a aby sme nedali šancu zlu, aby tá hrôza, čo sa odohrala v druhej svetovej vojne, sa nikdy nezopakovala. Brndiar  upozornil najmä učiteľov a mladých ľudí, aby nezabudli na minulosť, lebo žiaľ, čím ďalej, tým menej možno nájsť žijúcich účastníkov SNP, ale zväz pravidelne organizuje vedomostné súťaže pre mládež, v Čiernom Potoku akciu Kvapka krvi a v Gemersko-malohontskom múzeu je stála expozícia SNP, kde je podrobný prehľad SNP od viedenskej arbitráže až po vymenovaní gemerských účastníkov SNP.

Brndiar citoval predsedu vlády, Roberta Fica, ktorý nedávno v obci Kalište, ktorú fašisti vypálili, spomenul, že niekedy je veľmi nemilo prekvapený z úrovne vedomostí našich detí, ale aj stredoškolskej a vysokoškolskej generácie o Slovenskom národnom povstaní. „Pre niekoho to môže vyzerať ako niečo, čo má príliš historickú pachuť, ale kto veci sleduje, tak vie, že keby SNP nebolo, tak Slovensko je zaradené na stranu krajín, ktoré prehrali 2. svetovú vojnu,“ vyhlásil premiér a dodal: „Máme byť na čo hrdí, máme si tieto najlepšie demokratické tradície slovenského národa pripomínať, rozvíjať, vracať do života ako nemenné hodnoty a brať si z nich príklad.“

„SNP je dôkazom toho, že len spolu môžeme dosiahnuť výsledky, veď povstanie malo internacionálny charakter, vtedajších bojov sa zúčastnilo aj 8 400 iných národností,“ povedal P. Brndiar, ktorý poďakoval aj národom vtedajšej ZSSR, ale aj Veľkej Británii a Francúzsku, že urobili všetko pre to, aby hitlerovský fašizmus utrpel konečnú porážku. „Odkaz SNP naplní každý občan v každodennom živote, či si to uvedomuje alebo nie, môžeme čerpať dostatočnú silu zo slávnej minulosti,“  ukončil svoj prejav Brndiar.

Kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia samosprávy, štátnej správy, politických strán, občianskych združení, príslušníci armády i polície a verejnosť. Medzi nimi bol poslanec NR SR Michal Bagačka,  župný poslanec Peter Mináč, viceprimátor Rimavskej Soboty Ladislav Rigó, prednosta mestského úradu Štefan Szántó a prednosta obvodného úradu Pavel Struhár.

Oslavy budú pokračovať 6. septembra v Tisovci. V rámci nich sa o 9.30 hod, sa uskutočnia besedy žiakov základných škôl s priamymi účastníkmi protifašistického odboja SNP a o 11.00 hod. pietna spomienka pri pomníku SNP na Námestí Dr. V. Clementisa. O 12.30 hod. v areáli pred ZŠ Dr. V. Clementisa prebehne kultúrny program. Jednou zo sprievodných akcií bude jarmok ľudových remesiel.

Autor: Ján Juhász, foto: Attila Gecse

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.