Príkazný list primátora mesta

30. August 2013 · Autor: Viliam Vaš 

Nezvyknem písať o úradných dokumentoch, ale tento jeden je príliš dôležitý, aby som ho prešiel len obyčajným komentárom. Pre občanov a ich výbory v Rimavskej Sobote sa javí, že bude začiatkom break-point-u (bodom zlomu- pre neangličtinárov) v konaní mesta a jeho organizácií pri riešení problémov v našich mestských častiach. Presnejšie, chcem tomu veriť, že odteraz sa nestratí ani jedno uznesenie či zápisnica VMČ v húštine administratívneho aparátu mesta.

Ba čo viac, čakám, že aj kompetentných odpovedí sa dočkajú výbory na svoje zápisnice a uznesenia. Dokonca dúfam, že požiadavky a boľačky mestských častí sa takto začnú riešiť rýchlejšie…

Keď som v júni prednášal požiadavku na zasadaní mestskej rady, tak ma podporili všetci prítomní radní. Ale ani sám som už neveril, že niekto prinesie takéto jednoduché a rýchle rozlúsknutie starého problému občanov. Veď roky už niektoré výbory ani nezasadajú práve kvôli znechuteniu, že viaceré mestské úrady, či inštitúcie sa ani nenamáhali dať odpoveď na požiadavky občanov. Tomuto ignorovaniu ľudí zrejme príkazom primátora už odzvoní…

Takže- „Príkaz Primátora Mesta Rimavská Sobota  č.2/2013:

V súvislosti s opakovanými pripomienkami k spôsobu riešenia a vybavovania požiadaviek a návrhov Výborov mestských častí – p r i k a z u j e m –

-vedúcim odborom MsÚ, vedúcim oddelení MsÚ, náčelníkovi Mestskej polície, riaditeľovi TSM

na požiadavky a návrhy uvedené v zápisniciach Výborov mestských častí odpovedať písomne najneskôr do 10 dní od doručenia zápisnice. Súčasne Vám prikazujem, aby ste odpoveď v jednom vyhotovení predložili aj prednostovi MsÚ a vedúcej odboru vnútorných vecí.

Za neplnenie tohto príkazu budem voči zodpovedným osobám postupovať v zmysle pracovnoprávnych predpisov.

V Rimavskej Sobote, dňa 21.8.2013

JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

S dodatkom, že odpoveď na uznesenie mestskej rady č.15/2013-MsR bola doručená  a prerokovaná na zasadaní MsR  27.augusta 2013.

Až prax však ukáže, či príkazný list prvého občana mesta je len administratívny balast, alebo živé rozhodnutie pre skvalitnenie samosprávnych funkcií mesta!

Autor: Viliam Vaš

Comments

8 komentáre/ov - “Príkazný list primátora mesta”

 1. lukas45 - 30. August 2013 14:51

  Veľmi zaujímavé, treba príkazný list primátora k tomu, aby zamestnanci mestského úradu si plnili svoje pracovné úlohy. Nemala by to byť samozrejmosť?

  Samozrejmosťou by malo byť aj to, že úradné hodiny by mali byť rovnaké s pracovnou dobou, nestránkové dni treba zrušiť.

 2. viva - 30. August 2013 16:19

  Pointa veci je trocha inde: Nie žeby si zamestnanci MsÚ neplnili svoje povinnosti (možno sa nájdu aj takí jednotlivci, ale vo väčšine sú to schopní pracovníci), ale doterajší systém toku informácií (uznesení a zápisníc výborov) bol …. mierne povedané- nesystémový. Mnohokrát s a VMČ (ale i komisie MsZ) nedočkali odpovedí od kompetetných -pretože sa to k nim ani nedostalo resp. ak dostalo, tak “nič ich neviazali”, aby konali v prospech občanov a ich výborov či komisií ! Ak napriek tomu niektoré orgány mesta konali, tak bolo to z ich profesijnej cti alebo na nátlak napr. poslancov či ďalších orgánov mesta :-(

  Terajším príkazom primátora sa, dúfam, končí terajší nesystémový stav a začne éra, v ktorej sa môžu VMČ a komisie MsZ odvolávať na nový systém a v konečnom bode aj na upozornenie primátora na dôsledky nekonania vedúcix odborov MsÚ, vedúcix oddelení MsÚ, náčelníka Mestskej polície, riaditeľa TSM a (ja si to myslím)- že aj iných mestských či mestom riadených organizácií !!!

 3. lukas45 - 30. August 2013 18:30

  Viva: v závere svojho komentáru si aj ty na to došiel kde to viazlo.

 4. ykcotopaz - 31. August 2013 5:43

  Vynález teplej vody niečo stojí. Tentokrát nárast preferencií nenahraditeľného človeka. Veď doteraz nesystémový systém na MsÚ bol porazený jedinou direktívou, na ktorú sa čakalo viac ako polstoročie.
  Drvivú väčšinu občanov už začína trápiť myšlienka, kde a za čo postaviť mauzóleum
  pre….? Ale to sa dočítame iste zavčasu na tejto stránke.

 5. don - 31. August 2013 6:48

  ykcotopaz pre teba bude postavená plynová komora.

 6. ykcotopaz - 31. August 2013 8:35

  Don, ty ako stály dopisovateľ tejto stránky, budeš poverený projekciou a stavbou
  tohto milého a príjemného zariadenia.K tomuto ti budú k dispozícii všetci lopatosti,
  pololopatisti, bagristi a ostatné profesie sekundujúce veľkému dielu.Pozemok
  odkúpte od lučeneckého podnikateľa / bývalé detské dopravné ihrisko / s úverom
  od nejakého miestneho nebankového subjektu, s predstavou, že znižujete úverové
  zaťaženie mesta. Na kolaudáciu zabezpečte rituál analogický s minuloročným,
  ktorý sa udial na Kurinci tak, že “hlavy, hlavičky, hlavulienky ” mesta budú vstupovať
  do komory s plynovými maskami za jasotu pravých pravicových poslancov MsZ a
  oslnivých zábleskov kamier GTV a TV Locall.
  :-D

 7. don - 31. August 2013 13:26

  ykcotopaz teší ma, že súhlasíš s výstavbou toho milého a príjemného zariadenia, ako som zbadal najlepšie by ti bolo na Kurinci, ale nehnevajsa tam ti nemôžme postaviť, lebo to je rekreačná oblasť, ale môžme ti postaviť v Čiernom meste
  plynovod je blízko, stavať ti budú obyvatelia tohto sídliska.

 8. viva - 31. August 2013 13:53

  Zápotocký, och aké typické meno pre nenávistníka voči všetkému (?) súkromnému !

  Na istej Súkromnej stránke istý Súkromný konateľ vykrikuje z Grécka, že mesto musí dať do poriadku Súkromný pozemok (presnejšie stavenisko) v nemocnioci !
  A ten istý pisálek z potoka vlani vypiskoval tirády falošných tónov na primátora, ktorý dal vyčistiť (naozaj) Súkromný pozemok podnikateľa z LC, ktoré mesto malo v zámere odkúpiť pre dopravné ihrisko detí mesta a okresu.
  Och, aká to principiálna zmena postojov :-D

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.