V Mestskej galérii otvorili výstavu Petra Kalmusa

16. December 2011 · Autor: gemerland 

Napredovanie cúvaním je názov autorskej výstavy Petra Kalmusa, ktorú sprístupnili verejnosti v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote. Jej kurátorkou je Alena Vrbanová a potrvá do 15. februára.  Premiérová výstava popredného výtvarníka – autodidakta Petra Kalmusa, ktorý pôsobí v Košiciach a v Piešťanoch, prináša pohľad na viaceré  formové, tematické a výrazové okruhy jeho diela z obdobia posledných 10 rokov. Hoci autor verejne prezentuje svoje práce až od konca 80. rokov, jeho tvorba sa rozvíjala už v 2. pol. 70. rokov na pozadí šedého obdobia normalizácie v kruhu neoficiálneho umenia, nesúc silný kód vnútornej slobody.

„Názov výstavy vyjadruje súčasný stav nášho umenia i skepsu autora z nemožnosti jeho fungovania v zle hodnotovo nastavenej spoločnosti. Výber diel je koncentrovaný na plošné médiá – maľbu, grafiku, kresbu a polemicky vyznievajúce fotoportréty. V cykle linkových prekresieb na mapách bývalého Československa (cyklus Methexis&Parusia, nájdené mapy, kresba farebnými pastelmi, 2005) si autor vizuálne privlastňuje už neplatné klimatologické mapy krajiny, v ktorej sa narodil.  K nim sa štýlovo viažu aj linkové obrazy a kresby, ktorých sila spočíva v poukaze na výtvarnú „prácu“ a odovzdanie sa autora a významovú premenu nájdeného obrazu,“ vyjadrila sa kurátorka výstavy Alena Vrbanová.

Obrazy z cyklu koróznych diel vznikali koncom 90-tych rokov, predchádzala im korózna grafika (od 1992) a cyklus Partitúry (od 1991 dodnes). Vznikali autorskou technikou, procesuálnou koróziou nájdených predmetov, kódujúc umŕtvený estetický potenciál odpadu, v ktorom Kalmus nachádza výtvarnú i významovú symboliku.

V časti tvorby sa zameriava na výtvarnú autoreflexiu , kde skúma vlastnú  identitu človeka a momentálnu pozíciu seba ako umelca. Objektové diela – asambláže a kumulácie v rámci výstavy reprezentuje časť cyklu Strunové nástroje, ktorý vzniká od roku 1991 a závesné objekty – korózne grafické matrice.

Zdroj: Alena Vrbanová, kurátorka výstavy, foto: A. Gecse

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.