Poznámka: Vyrovná vláda regionálne rozdiely?

20. Jún 2018 Autor: admin

2 komentáre/ov 

Ako je už roky rokúce verejne známe, každá z doterajších vlád najviac investícií tlačila na západné Slovensko.  To malo za následok, že tam vzniklo toľko pracovních príležitostí, až je nedostatok pracovnej sily. Čítať ďalej »

Bude z interpelácie poslanca Čemana tretia kolíková vojna?

18. Jún 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Zaujímavé dve možné implikácie, alebo dve rozličné riešenia problému „slepej ulice“ (za predajňou Jednota na Sídlisku Rimava) vyčnievajú z riešenia prastarého problému, na ktorý ešte v apríli upozornil poslanec Ján Čeman na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota. Čítať ďalej »

Interpelácia poslanca Slivu: Zákaz vjazdu do vnútroblokov?

13. Jún 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Ešte 24.apríla 2018 na zasadaní mestského zastupiteľstva požiadal poslanec Tomáš Sliva v mene občanov z Dobšinského ulice v Rimavskej Sobote možnosť umiestnenia tabule so zákazom vjazdu motorových vozidiel do vnútroblokov bytoviek medzi diagnostickým centrom a základnou školou. Čítať ďalej »

Fotopostreh čitateľky: Nebezpečná križovatka ulíc SNP a Francisciho

8. Jún 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Ako nás upozornila naša čitateľka Gabika Chlpošová, tak už takmer dva týždne je úplne v strede križovatky ulíc SNP a Francisciho v Rimavskej Sobote umiestnená prechodná zvislá dopravná značka upozorňujúca na prelomený kanalizačný vpust. Je zrejme iba otázkou času, kedy sa tento stav opraví. Hrozivejšie je však, kedy tam nastane ďalšia dopravná nehoda… Čítať ďalej »

Názor: Projekty trvalú zamestnanosť neriešia

6. Jún 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Už niekoľko rokov poskytujú úrady práce na Slovensku v rámci grantových programov EÚ pre zamestnávateľov, či sú to už podnikatelia, firmy alebo inštitúcie, dotácie na podporu zamestnanosti. Musia však spniť určité podmienky. Čítať ďalej »

Boj o kreslá v mestskej rade

31. Máj 2018 Autor: admin

1 komentár 

Ľúty májový boj ľavicových poslancov v Rimavskej Sobote je pochopiteľný a dokonca aj legitímny. Veď od 1.apríla (odo dňa zákonnej straty mandátu a nástupu exposlanca Csirmaza do funkcie hlavného kontrolóra mesta) majú rovnaké počty mandátov (9) ako poslanecký zbor  sediaci na pravej strane (9). Avšak, akosi zabúdajú, že nestačí len omieľanie demokratických princípov, ale v politike sa robia i dohody… Čítať ďalej »

Práca zadarmo – a platby za aké peniaze?

25. Máj 2018 Autor: admin

2 komentáre/ov 

Vraj, v Rimavskej Sobote sa  nájdu aj poslanci, ktorí za svoju prácu vo funkcii zástupcu občanov v mestskom zastupiteľstve, komisiách, výboroch či za vybavovanie záležitostí občanov vo svojom voľnom čase, nepotrebujú žiadnu odmenu!? Potom otázky na telo môžu znieť aj takto: Oni už majú komunizmus a neplatia za nič? alebo Robia samosprávne veci vo svojom dobre platenom pracovnom čase? Čítať ďalej »

Hanlivý nápis na kostole je už pretretý

21. Máj 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Tak, ako sme uviedli v článku: Hanlivý nápis na kostole, nielen veriaci boli otrasení neuveriteľným vulgárnym nápisom na severovýchodnej stene Rímsko-katolíckeho kostola v Rimavskej Sobote! Ten sa objavil v sobotu večer – aspoň podľa kamerových záznamov v presne vymedzenom čase. Našťastie, dnes v pondelok ho najatí pracovníci už pretreli, ale jazva po urážke Stvoriteľa ešte zostane dlho v dušiach tunajších slušných ľudí… Čítať ďalej »

Prekladateľský „trapas“ na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva

17. Máj 2018 Autor: admin

6 komentáre/ov 

Z prekladateľskej praxe poznám tento pocit: Pri slávnostnom rokovaní chcem preložiť nejaké dôležité anglické slovíčko do slovenčiny a na um mi prichádza iba ekvivalent v maďarčine (alebo aj iné kombinácie). Ale pri spontánnych prekladoch sa snaží človek- prekladateľ či tlmočník- aspoň opísať dej inými slovami. To však musí byť zbehlý v takýchto situáciách. Čítať ďalej »

Cena mesta verzus „diplomovka“ primátora

15. Máj 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Spisovne by to malo byť „odovzdávanie diplomov“, ale podstatu nadpisu pochopí každý prítomný človek na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva 4.mája 2018. Poslanecký zbor ešte v apríli schválil troch laureátov na Cenu mesta Rimavská Sobota (Pelle, Rapavá, Zajacová) a na tej istej slávnosti primátor odovzdal ešte 30 ďalších diplomov… Čítať ďalej »

Drahý smútočný rečník…

11. Máj 2018 Autor: admin

28 komentáre/ov 

Bežný obrad i s ateistickou „pracovno-rodinnou“  rozlúčkou trvá približne jednu hodinu. A samotný smútočný prejav orátora, maximálne 10-20 minút. Jeho dĺžka závisí od rozsahu „pracovných úspechov“ nebožtíka ale i od šírky trúchliacej rodiny, príbuzných a susedov. A ODMENA smútočného rečníka je od januára 2018 v Rimavskej Sobote 40.- € za jeden obrad… Čítať ďalej »

Tobogan na úver a nejasný termín jeho výstavby

9. Máj 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Ešte v januári poslanci Rimavskej Soboty odsúhlasili financovanie výstavby toboganu na Kurinci. Síce schválili verejné obstarávanie vo veci, ako aj splátkový kalendár úveru na financovanie, dokonca aj úroky úverovej zmluvy, ale samotnú zmluvu na  investičnú výstavbu toboganu (ako sa to honosne nazýva v uznesení MsZ č.2/2018) asi málokto zo zástupcov občanov videl… Čítať ďalej »

Perlička: Rimavskosobotský ekoasfalt s rastlinkami

2. Máj 2018 Autor: admin

1 komentár 

To, že nedávno vyasfaltované cesty v Rimavskej Sobote, nie sú celkom kvalitné, sme si nevšimli len my, v našej redakcii, keď sme na to vlani poukázali v článkoch Postreh: Burina uprostred vyasfaltovanej cesty, Na margo buriny na novom asfalte alias Hamšík. Zaregistrovala to aj primátorka susedného Lučenca Alexandra Pivková. Čítať ďalej »

Z listu čitateľa: Rimavská Sobota na dnešných fotografiách

1. Máj 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Do redakcie sme dostali list od nášho čitateľa Ing. Milana Kocku, niekdajšieho viceprimátora mesta. Navrhol nám, aby sme zriadili rubriku Rimavská Sobota na dnešných fotografiách. Čítať ďalej »

Názor: Bratislavská a vidiecka mafia

30. Apríl 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Kto je zodpovedný za to, že štát si spred občanov ukradli pre seba mafiáni, je jasné. To je aj možno vážnejší dôvod, prečo sú ľudia na námestiach! Hlas bezmocných sa usiluje o to, aby zastavili zlodejov štátu a jeho majetku. Dnes oligarchovia v pozadí, mafiánskymi a nepotickými praktikami ovládli Slovensko. A nevyzerá to na ľahký zápas… Čítať ďalej »

Názor: Vaš nie je proti asfaltovaniu, ale proti netransparentnému postupu

25. Apríl 2018 Autor: admin

9 komentáre/ov 

Ako som to naznačil v „tibetskom“ článku, vrátim sa k téme asfaltovania ulíc v Rimavskej Sobote. A hneď na úvod znova zopakujem: Nie som proti samotnému asfaltovaniu ulíc mesta! Ba práve naopak. Som za priehľadné financovanie mesta a za priehľadné používanie peňazí občanov hlavne na také drahé výdaje mesta! Tomu sa hovorí transparentnosť a zodpovedný prístup zástupcu občanov… Čítať ďalej »

Ak poslancovi nedajú odpoveď, tak čo môže čakať občan?

19. Apríl 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Ešte v druhej časti marcového zasadania mestského parlamentu som predložil interpeláciu poslanca. Tá sa týkala možnosti umiestnenia prechodu pre chodcov v strede Jánošíkovej ulice. Túto kvalifikovanú otázku, v zmysle platného Rokovacieho Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota, som predložil na základe požiadavky obyvateľov spomenutej frekventovanej ulici. Avšak, vyše 21 dní prešlo ako voda a odpoveď na interpeláciu nikde… Čítať ďalej »

Postreh: Jarné „krásy“

17. Apríl 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Aj takéto jarné „krásy“ sa našli na odpočívadle pri Čiernej lúke. Nejde však o žiadne kvitnúce pestrofarebné kvietky, ale o plné smetné nádoby a odpadky, roztrúsené po zemi. Je to vizitka neporiadnych a nezodpovedných ľudí. Čítať ďalej »

Anketa: Tentoraz bez vyhodnotenia

12. Apríl 2018 Autor: admin

5 komentáre/ov 

Nedávno sme na Gemerlande vydali anketu, v ktorej sme sa vás pýtali:  Keby boli komunálne voľby, ktorého z kandidátov by ste volili do funkcie primátora  Rimavskej Soboty? Vybrať ste si mohli z niektorých osobností, o ktorých sa hovorí, že plánujú kandidovať na tento post. Celkový počet hlasujúcich bol 625. Čítať ďalej »

Fejtón: Tentoraz dvaja pozvaní hostia- ale ani títo neprišli na svadbu!

9. Apríl 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Už sa to stáva pravidlom v Rimavskej Sobote, že pozvaní hostia sa neoblečú do sviatočného obleku a pozvanie na hostinu ignorujú. Pri ministrovi by to ešte bolo pochopiteľné, lebo tomu „horí pod zadkom vláda“. Ale, že ani prvý guvernér cisárskej vlády sa neunúva na svadbu pred zástupcov svojich poddaných. To by ste aj darmo hľadali pre aroganciu moci iný slušný výraz! Čítať ďalej »

Poznámka: Zámer založenia Academy je dobrý, ale…

3. Apríl 2018 Autor: admin

2 komentáre/ov 

…už blízka budúcnosť ukáže, či bude aj životaschopný. Presnejšie, až aprílové voľby v susednom Maďarsku naznačia (ale ešte ani tie nerozhodnú o finančnej investícii), či raz v centre Gemera-Malohontu bude spoločný športový klub pod názvom MFA Academy Rimavská Sobota, s.r.o.  Takže, zatiaľ je to len vízia, na prvý pohľad lákavá, ale na skutočnú koncepciu a zmluvné podklady si ešte budeme musieť počkať nejaký ten mesiac… Čítať ďalej »

Perlička: Poslanec Vaš sa podľa primátora správa ako Lucifer

29. Marec 2018 Autor: admin

2 komentáre/ov 

„Správate sa ako dobrý kresťan jednu hodinu v týždni, viete kedy? Keď sedíte v kostole na omši. Inak, keď opustíte chrám Boží, sa správate ako Lucifer,“ aj takáto perlička zaznela z úst rimavskosobotského primátora Jozefa Šimka na adresu poslanca Viliama Vaša. Čítať ďalej »

Už by neodlákala ani Angelika, keď nezabral ani „Sereš“

27. Marec 2018 Autor: admin

1 komentár 

Finta s expremiérovým Serešom akosi nezabrala, lebo už aj mladí socialisti si povedali: Stačilo! Súdruhovia, ktorí si nevšimli November, ale pravidelne sledovali Angeliku, museli logicky ustúpiť do úzadia. Ale všetci vieme, že ešte neskončili- moc z pozadia straníckej centrály stále distribuujú starí komunisti. Lenže, už aj doteraz slepí začínajú vidieť- nestačí vymeniť figúrky na vládnej šachovnici! Tu bude predovšetkým nutná dlhá cesta na rekonštrukciu celej spoločnosti. Čítať ďalej »

Poznámka: Na margo slušného Slovenska

26. Marec 2018 Autor: admin

1 komentár 

V ostatnom čase sa konali zhromaždenia občanov Za slušné Slovensko. Ich organizátori reagovali na aktuálne politické dianie. Všetkým je známe, že ich spustili vraždy dvoch mladých ľudí- investigatívneho žurnalistu a jeho partnerky. Čítať ďalej »

Fotopostreh: Jeden z dvoch prechodov rušia

22. Marec 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Tak, ako to naznačovala Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ v Rimavskej Sobote ale i poslanec Miroslav Bitala na januárovom zasadaní mestského parlamentu (viac: v článku Netradičné interpelácie poslancov), tak nebezpečná situácia na dvoch prechodoch pre chodcov za okružnou križovatkou na Malohontskej ulici v smere na Tomašovú bude čoskoro minulosťou. Čítať ďalej »

Postreh: Ponovembroví socialisti vystriedali prednovembrových komunistov?

16. Marec 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Takže, teraz už námestia budú iba spolovice plné? Lebo krik Dosť bolo Fica sa predsa len (i keď iba horko-ťažko) dostal až do uší oslovených. A začína, mladými ľavičiarmi „dlho očakávaná“ rošáda, rekonštrukcia vlády. Ale to sú len mimikry. Alebo, ako hovorí známy mestský šachista: Iba sa vymenili figúrky na konci šachovnice a biznis zostáva… Čítať ďalej »

Mottá mojej 10-ročnej dcéry

15. Marec 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Síce dnes už asi nie sú, lebo medzitým dcéra dorástla na mladú dámu. Ale tieto múdrosti, ktoré mi odpísala z internetu ako piatačka, som nedávno objavil v starom počítači. Vyplatí sa ich prečítať, lebo ešte aj dnes sú aktuálne: Čítať ďalej »

Anketa: Väčšina nesúhlasí s postavením väznice

12. Marec 2018 Autor: admin

13 komentáre/ov 

Taký je výsledok ankety, ktorú sme nedávno vydali na Gemerlande. Pýtali sme sa vás: Súhlasíte s tým, aby na Sabovej postavili väznicu? Do ankety sa zapojilo 321 čitateľov. Najviac, 160 (50%), s postavením väznice nesúhlasí. Čítať ďalej »

Poznámka: Najprv vyšetriť vraždy, a potom riešiť vládu a hodnoty spoločnosti?

12. Marec 2018 Autor: admin

6 komentáre/ov 

A kde zostáva otázka zodpovednosti vlády, ministra vnútra či samotného premiéra? Ten totiž často opakuje, že najprv treba vyšetriť vraždu novinára. A propos, pán Fico nezabudnite aj na jeho snúbenicu, lebo dve vraždy spolu okato súvisia (!). A vraj, až potom sa budú riešiť politické súvislosti… Čítať ďalej »

Úvaha: Prevrat, resp. ignorancia mafie?

9. Marec 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Jeden tvrdí, že sa tu organizuje prevrat, pritom žiadne tanky či guľomety v uliciach nevidieť. Druhý zas´ upozorňuje na prítomnosť mafie na Slovensku už viac rokov, pritom mocenské orgány toho štátu s tým nič nerobia. Tak, čo je to za štát? A čo sú tu za orgány? Chránia bežných občanov, či iba vidia svoj svet? Čítať ďalej »

Poznámka: Neželané „bazény“ pred bytovkou na Ul. L. Svobodu

7. Marec 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Dážď a topiaci sa sneh majú na svedomí kaluže vody na chodníku na Sídlisku Západ v Rimavskej Sobote na Ul. L. Svobodu pred vchodmi 7-12. Vidno to aj na fotografiách, ktoré do redakcie poslal Peter Molnár. Vyzerá to tam ako po potope. Na tento problém sme nedávno upozornili na našej stránke v článku Sídlisko Západ: Trápia ich kaluže vody na chodníku pred panelákom. Čítať ďalej »

Fejtón: Pred koncom sveta príďte do RS!

5. Marec 2018 Autor: admin

Bez komentára 

A nadpis pokračuje tragikomickým tvrdením mnohých obyvateľov Rimavskej Soboty: … Lebo, tu je všetko omeškané aspoň o 30 rokov! A tak logicky z toho vyplýva, že aj koniec sveta by tu mal nastať neskôr… Čítať ďalej »

Názor: Zavraždili novinára kvôli práci alebo bolo motívom niečo iné?

28. Február 2018 Autor: admin

3 komentáre/ov 

Téma šokujúcej vraždy reportéra portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej v rodinnom dome vo Veľkej Mači plní titulné stránky mnohých médií. Nenechala ľahostajným ani verejnosť. Tá tiež, okrem novinárov, špekuluje, čo sa asi mohlo stať. Čítať ďalej »

Úvaha: Školské kluby financované podľa počtu detí

27. Február 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Aké logické opatrenie, poviete si. Ale prečo budú školské kluby (bývalé družiny) dostávať peniaze od samosprávy na financovanie svojich mimoškolských činností až tento kalendárny rok? Pritom normatívne financovanie základného a stredného školstva (peniaze na hlavu žiaka či študenta) už beží na Slovensku takmer 10 rokov. Lebo… medveď! Čítať ďalej »

Poznámka: Mali by sa novinári báť o svoj život?

26. Február 2018 Autor: admin

3 komentáre/ov 

Verejnosťou otriasla správa, že zastrelili 27-ročného reportéra Aktualít Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Stalo sa tak v jeho rodinnom dome vo Veľkej Mači. Čítať ďalej »

Absolútna prednosť chodcov na prechodoch – absolútna hlúposť?

26. Február 2018 Autor: admin

Bez komentára 

V januári 2018 uviedol viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel. „Chceme ísť po vzore tých krajín, ktoré to majú zakotvené v legislatíve, že chodecabsolútnu prednosť už len z toho úmyslu, že sa blíži k priechodu pre chodcov.“ Vyzerá to byť na riadny dopravný šach-mat už len z toho dôvodu, že stačí, keď chodec iba prejaví úmysel prejsť cez cestu, alebo sa len priblíži k prechodu chodcov… Čítať ďalej »

Téma týchto dní: Dekriminalizácia prvého jointu

23. Február 2018 Autor: admin

1 komentár 

Nejde pritom o tvrdé drogy ako kokaín, heroín, pervitín, hašiš, LSD a podobné pekelné svinstvá. To treba povedať úvodom, pretože o takom návrhu vláda ani nechcela rokovať. Po prepracovaní sa ministerkou spravodlivosti sa však zrejme dostane na stôl mäkšia verzia  návrhu zákona. A v tej bude zrejme figurovať „iba prvá dávka“ marihuany. I s tým však bude problém, a to nielen u SNS a prekvapujúco aj u SaS. V čom je však problém? Čítať ďalej »

Úvaha: Príkazy uznesení MsZ sa automaticky nevykonávajú

22. Február 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Teraz nebudeme písať o adresátoch, i keď aj to by bola zaujímavá úvaha, ale o dôvodoch, prečo úradníci, či mestom riadené a mestské organizácie automaticky nevykonávajú uznesenia mestského zastupiteľstva. Snáď ani nemusíme pripomenúť, že sa nejedná iba o naše mesto, ale o celoštátny systém. Systém,  v ktorom podľa legislatívy sú primátori takmer diktátormi. A to ešte nehovoriac o chýbajúcom sankčnom zákone k obecnému… Čítať ďalej »

Poznámka: Zdravie ohrozujúce výkaly holubov v centre mesta

21. Február 2018 Autor: admin

4 komentáre/ov 

Pozornosti mnohých okoloidúcich neušli hromadiace sa výkaly holubov na chodníku v historickom centre mesta Rimavská Sobota. Okrem toho, že pôsobia neesteticky, predstavujú aj zdravotné riziko. Sú totiž vysoko infekčné a plné alergénov. Čítať ďalej »

Postreh: Fico a jeho dievčatá

21. Február 2018 Autor: admin

1 komentár 

Fico má slabosť pre dievčatá. To vieme už dávno, veď nikto tak krásne nespieval o slovenských krásaviciach, ako v minulosti nádejný kandidát na viacnásobného premiéra. V tom čase to však ešte nemalo kontext dnešných sociálno-demokratických dní. Teda, prebiehajúci snem ČSSD alebo pripravovaný Smer-SD. Čítať ďalej »

Príbeh: Neuveriteľný ľudský personálny prístup

20. Február 2018 Autor: admin

9 komentáre/ov 

Nezvyknem o sebe písať príbehy, ale tento stojí za zamyslenie pre súčasných podnikateľov či personalistov veľkých firiem. Ako dobrý príklad toho, ako sa treba starať o svojich súčasných, ale i bývalých zamestnancov. Takže, pre dnešných ovládačov ľudských osudov, „povídka“ začína: Čítať ďalej »

Poznámka: Urobia digitálne technológie z ľudí závislákov?

14. Február 2018 Autor: admin

Bez komentára 

V ostatnom čase čoraz viac ľudí, ale aj detí trávi veľa času pri tabletoch, notebookoch a smartfónoch. Buď sú na sociálnych sieťach, alebo hrajú počítačové hry. Nájdu sa aj takí, ktorí iba tak surfujú po nete a hľadajú pikošky. Čítať ďalej »

Úvaha: Internáty v ohnisku záujmu vlády

12. Február 2018 Autor: admin

Bez komentára 

Čo keby vláda tejto republiky uvažovala nielen o tom, že splní predvolebný sľub vysokoškolákom o 50-tich miliónoch na rekonštrukciu internátov, ale rovno by začala aj počítať počet potrebných vysokých škôl? Čítať ďalej »

Nasledujúca strana »