Základná škola v Hodejove sa zapojila do Dňa Zelených škôl

26. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Základná škola–Alapiskola v Hodejove sa 21. apríla 2017 zapojila do Dňa Zelených škôl, ktorá prebiehala na celom Slovensku v školách, zapojených v programe Zelená škola.  Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený aj s Dňom Zeme, žiaci a učitelia skrášľujú okolie svojich škôl a netradičnými spôsobmi poukazujú na environmentálne témy. Čítať ďalej »

Interpelácia: Prístrešky na pohrebiskách

25. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Ešte aj na také drobné stavby, akými sú prístrešky v cintorínoch, je potrebné povolenie príslušného úradu. A na ich realizáciu  musí byť vymenovaná, resp. zriadená (aspoň v Rimavskej Sobote) aj špeciálna pracovná skupina… Čítať ďalej »

Deň Zeme Mikroregiónu Rimava a Rimavica

25. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Minulý týždeň nám ukázal, ako sa dokáže počas mesiaca apríl počasie vyhrať. Studený silný vietor, dážď, zamračené nebo a na niektorých miestach Slovenska sneženie. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa počasie malo zlepšiť. A predsa v piatok vykuklo slniečko a cez chladný vietor sa zazubilo na ľudí. Preto nebolo pochýb, že v sobotu, 22. apríla sa v rámci medzinárodného Dňa Zeme uskutoční 10. ročník dobrovoľníckej akcie Deň Zeme v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Čítať ďalej »

V máji bude múzeum vystavovať falzifikát antického kahanca s vyobrazením sv. Juraja

25. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

V zbierkovom fonde archeológia je evidovaný kuriózny zbierkový predmet. Predstavuje ho falzifikát hlineného kahanca z mladšej doby rímskej (3. – 4. storočie)  s vyobrazením motívu svätojurajskej legendy, známej najskôr od 13. storočia. Hoci ide o falzifikát a nevieme, kto a prečo si dal námahu s jeho výrobou, no aj napriek tomu si predmet zasluhuje našu pozornosť. Vystavený bude od 1. do 31. mája 2017 v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Čítať ďalej »

Očkovanie každoročne zachráni milióny ľudských životov

21. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

V dňoch od 24.4. – 30.4. 2017 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje kampaň EIW (Európsky imunizačný týždeň) zameranú na zdôraznenie významu očkovania. Témou tohto ročníka je: „Vaccines work“ alebo „Vakcíny fungujú“ a kampaň bude sprevádzaná heslom „Vaccination protects health at every stage of life“, teda „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“. Čítať ďalej »

Vo Fiľakove plánujú zlepšenie protipovodňových opatrení

21. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Mesto Fiľakovo zasiahli v 70. rokoch minulého storočia a naposledy v roku 2010 veľké povodne. Pri povodniach spred 7 rokov vytopilo takmer 150 domácností, železnice i prevádzky miestnych podnikateľov. Škody sa vyšplhali na viac ako pol milióna eur. Hoci Fiľakovo zasiahnu povodne sporadicky, ich sila je o to ničivejšia. Samospráva sa preto rozhodla predísť ďalším škodám investovaním do protipovodňových opatrení. Čítať ďalej »

Mestské lesy: A čo ďalej od júla 2017?

20. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Na túto otázku dokáže v apríli 2017 odpovedať iba jasnovidec. Ale slúži k cti nášho hlavného udavača trendov, ktorý teraz aspoň predznamenal: Čoskoro vám predložím svoju predstavu. To je síce v poriadku, len ako keby zabudol na jednu vec. Hlasovať budú zástupcovia občanov mesta Rimavská Sobota v tunajšom parlamente. A tak ani na chvíľu nepochybujem, ktorá z predložených alternatíva zvíťazí. Na tie ostatné (možno niektoré aj efektívnejšie, než jedine správne kolektívne hospodárenie s lesmi do nasledujúceho decénia- porovnaj zdražujúci sa vývoz smetí) by som nestavil ani jednu deravú vindruČítať ďalej »

Interpelácia: Nespokojnosť s odpoveďou na problémy Sobôtky

20. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Ešte v novembri 2016 predniesol poslanec Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota Ivan Hazucha interpeláciu vo veci riešenia niekoľkých problémov mestskej časti Sobôtka. Dostal síce na ňu rozsiahlu odpoveď, ale niektoré z jej bodov sa nepozdávali občanom tohto predmestia. A tak znova požiadali poslanca, aby opätovne kvalifikovanými otázkami požiadal v interpeláciách o nové odpovede kompetentných mesta v bodoch, ktoré sa nepozdávali iniciatívnym občanom zo Sobôtky. Čítať ďalej »

Asfaltovanie: Znova iba z úverov

19. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Na poldruha hodinovom rokovaní o asfaltovaní miestnych komunikácií na zasadaní Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zaznelo v utorok toľko nových návrhov, že predseda návrhovej komisie a mnohí poslanci sa úplne stratili v lese nových ulíc bez udania ich rozmerov. Nehovoriac, že po nich nastala situácia, že pôvodný návrh bol totálne rozbombardovaný a nikto nevedel na zasadaní povedať, aký bude účet z tohto tureckého gazdovania na ďalší úver… Čítať ďalej »

V Rimavských Janovciach budete môcť ochutnať zabíjačkové špeciality

19. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Milovníci zabíjačkových špecialít si prídu na svoje  v sobotu, 29. apríla. V Rimavských Janovciach, na námestí, sa uskutoční Obecná zabíjačka, na ktorú všetkých srdečne pozýva Obec Rimavské Janovce. Čítať ďalej »

Mlátenie prázdnej slamy, alebo diskusia o ničom?

19. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Skôr to prvé. Pretože diskusia o informatívnej správe o plnení uznesenia Vlády SR z vlaňajška síce v okrese nič nevyriešila (ani nevyrieši), ale zato dostali nádejní kandidáti priestor na predčasnú volebnú kampaň v novembrových voľbách do BBSK. A ten aj náležite využili, keďže ich politická mláťačka v zasadačke Župného domu vrčala vyše hodiny. A to i bez prítomnosti pozvaného prednostu Okresného úradu v Rimavskej Sobote… Čítať ďalej »

Cena mesta: Prvýkrát verejné hlasovanie o nominantoch

18. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Iba necelú štvrťhodinu trvalo rokovanie mestského parlamentu o udelení Ceny mesta Rimavská Sobota na rok 2017. Predseda väčšinového klubu Zoltán Bán v úvode predložil návrh na verejné hlasovanie a primátor návrh na zloženie volebnej komisie v zložení, čo zastupiteľský zbor jednohlasne prijal. Pred konečným hlasovaním predniesol poslanec Ivan Hazucha, predseda ľavicového klubu, spoločný návrh oboch poslaneckých klubov. Čítať ďalej »

Poslanec Vaš vystúpil z klubu

18. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Po takmer 2,5 rokoch pôsobenia v najväčšom poslaneckom klube Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty (SZZRS), presne na Veľký piatok, 14.apríla 2017, vystúpil z tohto politického zoskupenia v mestskom zastupiteľstve poslanec Viliam Vaš, zástupca občanov za Sídlisko Západ, Sobôtka, Kľačany. Čítať ďalej »

Súťaž choreografií a ľudová tancovačka v Klenovci

17. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote organizuje regionálnu postupovú súťaž choreografií pod názvom Tancuj, tancuj, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. Regionálna súťaž sa uskutoční v sobotu, 29. apríla 2017 od 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Klenovci. Čítať ďalej »

S Veľkou nocou sa kedysi spájali magické úkony

14. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Počas veľkonočných sviatkov si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca – po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu – nedeľu – pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Matúš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1). Čítať ďalej »

Rokovanie poslancov aj o bazéne s vlnobitím a Cene mesta

13. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Rimavskosobotskí poslanci zasadnú po veľkonočných sviatkoch v utorok, 18. apríla. Na programe je ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR z jej vlaňajšieho výjazdového rokovania v Rimavskej Sobote. Pozvaný je prednosta tunajšieho okresného úradu Csaba Csízi. Čítať ďalej »

Kongres záujmového združenia Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera

13. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

V obci Barca zasadal 6. apríla kongres  záujmového združenia  Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera. Pozvanie prijali aj Ábel Ravasz, splnomocnenec Vlády SR a jeho zástupca Štefan  Vavrek. Čítať ďalej »

Veľkonočné sviatky-história a tradície

13. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Veľká noc je jedným z najväčších a najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Kresťania si počas jednotlivých dní, tzv. veľkého týždňa, pripomínajú udalosti zo života Ježiša Krista, počnúc jeho príchodom do Jeruzalema, cez jeho utrpenie a umučenie až po jeho zmŕtvychvstanie. Čítať ďalej »

Medzinárodný deň Rómov v Dražiciach sa vydaril

13. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Komunitné centrum v Dražiciach a OZ Šanca pre Dražice  pripravilo pre komunitu  deň, na ktorý sa nezabúda.  Z príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnil 6.4. 2014 v obci kultúrny program, v ktorom vystupovali účinkujúci z okresu Rimavská Sobota a okolia Dražíc a niesol v sebe prvky hudby, tanca a spevu. Čítať ďalej »

Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise

12. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC – KOKAVSKO,  RODON Klenovec  a obec Klenovec,  v spolupráci so stolno-tenisovým klubom v Klenovci,  v sobotu, 8. apríla 2017 v telocvični ZŠ s MŠ V. Mináča zorganizovali VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Čítať ďalej »

Aprílové novinky na knižnom trhu

12. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Aj v ďalšom jarnom mesiaci, v apríli, vám Kníhkupectvo KnihArt v Rimavskej Sobote prináša novinky na knižnom trhu. Novinkami sú: Colleen Oakleyová-Stačí iba dotyk, Audrey Carlanová-Dievča z kalendára 2, Jo Nesbo-Smäd.  Vyšli aj knihy Wladislaw Szpilman- Pianista a Alica Eštoková-Parížske slnko. Čítať ďalej »

Múzeum zakúpilo mobiliár na kvalitnejšie uloženie zbierkových predmetov

12. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Prostredníctvom Fondu na podporu umenia sa Gemersko-malohontskému múzeu  v Rimavskej Sobote podarilo zakúpiť účelový mobiliár na uloženie zbierkových predmetov z fondu histórie, etnológie, prírodných vied a historickej knižnice, čím sa skvalitní a rozšíri ich uskladnenie. Čítať ďalej »

KDH v Lučenci o voľbách do BBSK

11. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Začiatkom apríla, v týždni, keď slovenský parlament odhlasoval zrušenie nemorálnych mečiarovských amnestií, zasadala banskobystrická Krajská rada Kresťanskodemokratického hnutia v Lučenci. V hektickom čase súčasného diania, členovia rady prerokovali otázku splnenia zákonných podmienok do samosprávnych volieb 2017, ako aj predbežný zoznam kandidátov na predsedu a poslancov BBSK. Čítať ďalej »

Pozor na podvodníkov na sociálnych sieťach, mladý muž prišiel o 1500 eur

11. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Polícia vo Zvolene začala  trestné stíhanie pre prečin podvodu. Neznámy páchateľ vystupujúci  na  sociálnej  sieti  „pokec“ vylákal od poškodeného muža z okresu Zvolen  finančnú hotovosť. Informovala nás o tom krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Čítať ďalej »

V budove súdu nahlásili bombu, nič sa však nenašlo

10. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Pozornosti mnohých okoloidúcich neušlo, že dnes, 10. apríla dopoludnia stálo pred Okresným súdom v Rimavskej Sobote hasičské auto, na mieste boli aj policajti. Okolie bolo uzavreté, takže mnohí chodci tadiaľ nevedeli ani prejsť. Čítať ďalej »

Kníhkupectvo KnihArt v nových priestoroch

10. Apríl 2017 Autor: admin

Komentáre sú deaktivované 

Kníhkupectvo KnihArt sídli v nových priestoroch. Presťahovalo sa na Francisciho ul. 1 v Rimavskej Sobote (oproti VÚB). Mílí zákazníci,veríme, že nás navštívite aj v nových, útulnejších priestoroch. V našom kníhkupectve nájdete množstvo literatúry pre deti, mládež i dospelých.   Čítať ďalej »

V predajni CHOV-MIX aj ryby a rastliny do jazierka

10. Apríl 2017 Autor: admin

Komentáre sú deaktivované 

Milí zákazníci, radi Vás privítame v obchode pre Vašich miláčikov CHOV-MIX, ktorý nájdete na Ul. B. Bartóka 14 v Rimavskej Sobote (oproti tržnici). V našom sortimente nájdete všetko pre Vašich domácich miláčikov, potreby pre akvaristov a teraristov a živý tovar. Čítať ďalej »

Letné terasy sú aj príležitosťou na študentské brigády

10. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Letné terasy nie sú len miestom na príjemný oddych, ale aj príležitosťou pre mladých ľudí na brigády a získanie cenných zručností.  Samosprávy sú priebežne kontaktované prevádzkarmi reštauračných a kaviarenských zariadení, ktorí sa príchodom teplejších dní pripravujú na osadenie letných sedení na verejných priestranstvách. Čítať ďalej »

Jarné upratovanie: V kontajneroch aj nahá figurína

7. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Aj tento rok prebieha v Rimavskej Sobote jarné upratovanie. Od konca marca do 4. mája budú v rôznych častiach mesta rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery. To, že sa pomaličky začínajú plniť, dokumentujú aj naše zábery. V jednom z nich, umiestnenom pri dome kultúry, sme našli aj pár zaujímavostí. Čítať ďalej »

Detské ihriská a športoviská sa pripravujú na „sezónu“

7. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Detské ihriská, voľnočasové zariadenia a športoviská sa po zimnom období pripravujú na bezpečné využívanie počas prichádzajúcej sezóny. Dôležité je, aby boli v stave, ktorý dáva dôvod na úsmev a návštevu, a nie riziká a potenciálne nebezpečenstvo. Čítať ďalej »

Demontovanie sochy básnika Mihálya Tompu

6. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Vo štvrtok, 6. apríla 2017 bola ukončená demontáž sochy významného maďarského básnika Mihálya Tompu z rovnomenného námestia v Rimavskej Sobote. Monument námestia bol po Novembri ´89 osadený na pôvodný podstavec, ale na asymetrické miesto. Jeho dočasným miestom pobytu za komunizmu bola Záhrada 1.mája (dnešná Mestská záhrada), kde zastrčená na nedôstojnom mieste mala násilným spôsobom pripomenúť, kto je po komunistickom prevrate vo februári 1948 pánom života a smrti obyvateľov toho mesta… Čítať ďalej »

Deň narcisov sa blíži

5. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

V piatok, 7. apríla bude Deň narcisov. V tento deň sa vyberie do ulíc 16 000 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií, aby nezištne pomohli iným. Každý občan sa bude môcť zapojiť do dobrovoľnej zbierky na pomoc onkologických pacientom. Ten, kto prispeje, dostane žltý narcis. Tento kvietok je pre ľudí, postihnutých rakovinou, symbolom nádeje a prejavom podpory. Čítať ďalej »

Aj ZMOS je Centrom sociálneho dialógu

5. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Združenie miest a obcí Slovenska je jedným z partnerov v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Združenie v ňom vidí viaceré výhody pre samosprávu aj lokálne politiky. Aktivity sa budú orientovať na sociálnu politiku, regionálne školstvo aj na ekonomiku a hospodársku agendu. Čítať ďalej »

Oslavy Medzinárodného dňa Rómov

4. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

V Dome kultúry v Rimavskej Sobote sa v piatok, 7. apríla budú konať oslavy Medzinárodného dňa Rómov. V rámci podujatia prebehne od 10.00 do 12.00 hod. moderovaná interaktívna beseda pre žiakov a študentov stredných škôl s kultúrnymi medzivstupmi, ktorými budú hudobné a tanečné vystúpenia. Čítať ďalej »

APRÍL: Divadlo, turistika aj ľudová zábava

4. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

S príchodom jari sa plní aj kalendár podujatí v regióne Gemer-Malohont, z ktorého sme pre vás v apríli vybrali pozvánky na divadelné predstavenia, muzikál, turistické výstupy, športové podujatia, slávnosť ovčiarstva, ľudové veselice a ďalšie. Čítať ďalej »

Tip na tvorenie: Oblepované kraslice

4. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Kraslice neodmysliteľne patria k veľkonočným sviatkom. V minulosti ich dávali dievčence šibačom a oblievačom. Aj v súčasnosti v mnohých domácnostiach zdobia maľované vajíčka veľkonočný stôl. Do sviatkov síce ostávajú necelé dva týždne, ale ak hľadáte inšpiráciu, prinášam vám tip na oblepované kraslice. Čítať ďalej »

Cyklus prednášok: Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny

3. Apríl 2017 Autor: admin

Bez komentára 

V priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 12. a 19. apríla 2017  uskutočnia prednášky, ktoré sú súčasťou výstavy Vtáky Gemerskej pahorkatiny. Výstava je výsledkom desaťročného terénneho výskumu a predstavuje vtáctvo tohto územia. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jej hlavným partnerom. Čítať ďalej »

Brigády v plnom prúde: upratujú samosprávy, dobrovoľníci aj nezamestnaní

3. Apríl 2017 Autor: admin

1 komentár 

Počasie láka nielen záhradkárov na jarné práce, ale aj samosprávy pre jarné upratovanie. Kým niektoré dávajú priestor dlhodobo nezamestnaným, ďalšie napríklad podporujú organizované verejné upratovanie. Možností na skrášlenie ulíc a verejných priestranstiev nie je málo. Samosprávy v tomto období zvykli priebežne rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia počas jarného upratovania uložiť objemný odpad, napríklad nepotrebný či poškodený nábytok. Čítať ďalej »

Tri družstvá, tri kategórie a hlavne tri poháre!

31. Marec 2017 Autor: admin

Bez komentára 

V dňoch 22.-23. marca 2017 sa v Trenčíne odohrali školské M SR základných a stredných škôl, kde tí najlepší bojovali o titul Školský majster Slovenska. Osem dievčenských a osem chlapčenských družstiev si v každej kategórii (ZŠ a SŠ) svoju účasť na majstrovstvách vybojovalo najprv v okresných, regionálnych a následne v krajských kolách. Tím tvorili dvaja hráči, ktorí súťažili vo štvorhre a následne v dvojhrách. Čítať ďalej »

Odpoveď TSM na požiadavky výboru občanov Západu

30. Marec 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Nejakým záhadným spôsobom sa ku mne dostala odpoveď riaditeľa TSM Rimavská Sobota (mečiarovským: V jedno ráno som našiel na stole…) adresovanú výboru mestskej časti Západ, Sobôtka, Kľačany. Ja som si ju síce vyzdvihol zo svojej poslaneckej schránky na MsÚ, ale na záhadnosti správy to nezmenšuje. Ako ani fakt, že odpoveď bola ešte odoslaná 17.októbra 2016 (a dostal som ju až 28.marca 2017) a pôvodne bola adresovaná predošlému predsedovi VMČ JUDr.Zoltánovi Koóšovi. Zrejme odpoveď putovala morom ako odkaz vo fľaši… Čítať ďalej »

Noc s Andersenom: Začalo sa to pred 7-mi rokmi…

30. Marec 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Písal sa rok 2010 a v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote sa chystali osláviť Medzinárodný deň detskej knihy, stanovený na 2. apríla, deň narodenia dánskeho rozprávkára H. Ch. Andersena. Víziu, odpútať deti aspoň na jednu noc v roku od počítača a televízie a ukázať, že čítanie je veľké dobrodružstvo, knihovníčky naplnili. Pridali sa k stovkám knižníc v Európe. Čítať ďalej »

V Lučenci natáčali Nákupné maniačky

29. Marec 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Mnohí poznajú populárnu slovenskú súťažnú televíznu reláciu TV JOJ s názvom Nákupné maniačky. Úlohou súťažiacich štyroch žien je v dvojhodinovom časovom limite minúť 400 eur a nakúpiť oblečenie a doplnky, pomocou ktorých vytvoria outfit na zvolenú tému. Čítať ďalej »

Východniari valcovali

29. Marec 2017 Autor: admin

Bez komentára 

Súťaž v spracovaní informácií na počítači pozná víťazov. Pri pohľade na výsledky zápolenia stredoškolákov treba konštatovať, že Košičania valcovali. Z celkového počtu 36 súťažiacich obsadili 3 x prvé miesto. V kategórii „písanie na PC“ obhájil prvé miesto minuloročný víťaz – Richard Koronczi z Obchodnej akadémie Watsonova 61, Košice, ktorý zaznamenal 419,5 čistých úderov za minútu. Čítať ďalej »

Nasledujúca strana »